Synoniemen van luisteren

    • 1. toehoren
    • 2. gehoorzamen
2020-02-25

luisteren

het actieve proces van ontvangen, bewerken en interpreteren van signalen tot een zinvol geheel.

2020-02-25

luisteren

luisteren - Werkwoord 1. (inerg) ~ naar gericht waarnemen met het oor Luister naar wat ik zeg! 2. (inerg) een bevel opvolgen De hond luistert meteen naar zijn baasje. 3. glans geven aan, tot luister brengen Uitdrukkingen en gezegden ♦ num=1 naar de naam ... luisteren|... heten ♦ num=1...

2020-02-25

luisteren

luisteren - regelmatig werkwoord uitspraak: luis-te-ren 1. je aandacht erop richten om het te horen ♢ ik luister naar de radio 2. hem gehoorzamen ♢ die kinderen willen niet luisteren Algemene uitdrukkingen: 1. dat luistert nauw [dat komt er heel precies op aan]...

2020-02-25

Luisteren

Luisteren is bewust geluid horen en daaraan betekenis geven. Ruwweg gaat het om luisteren naar natuur, dingen, mensen of dieren en heel soms luistert iemand naar zichzelf. De wijze van luisteren loopt sterk uiteen en overlappen elkaar. Oorzakelijk luisteren is Waar komt dat lawaai vandaan? Differentiërend of interpretatief luisteren is Wat voor raar geluid is dat? Acousmatisch is het geluid van achter een scherm (poppenkast) of geluid zonder zichtbare bron (supersonische schokgolven en soni...

2020-02-25

Luisteren

zie Hooren, zie Aanhooren.

2020-02-25

Luisteren

Het begrip luisteren heeft 4 verschillende betekenissen: 1. luisteren - Luisteren - (luisterde, heeft geluisterd), glanzig maken (bont enz.). 2. luisteren - Luisteren - (luisterde, heeft geluisterd), (gew.) zacht aan het oor zeggen, fluisteren. 3. luisteren - Luisteren - (luisterde, heeft geluisterd), scherp naar iets hooren: luister goed naar hetgeen ik u zeggen zal; hij heeft niet geluisterd naar de preek; — (ook in het verborgene): aan de deur luisteren; — (spr.) die luister...