Wat is de betekenis van Luguber?

2021
2021-01-19
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Luguber

Het begrip luguber betekent angstaanjagend, onprettig of beangstigend. Een gebeurtenis, verhaal of film kan luguber zijn. Het woord luguber is afkomstig van het Latijnse woord Lugubris, dat rouwen betekent of van het Franse Lugubre, dat treurig en akelig betekent. Tegenwoordig wordt het begrip ‘luguber’ niet gebruikt om rouw uit te drukken, maar o...

Lees verder
2019
2021-01-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

luguber

luguber - Bijvoeglijk naamwoord 1. op een onaangename wijze angstaanjagend Een politieagent hoort vaak lugubere verhalen van mensen die aangifte doen van moord en doodslag. Woordherkomst ontleend aan Latijn lūgubris Synoniemen eng, huiveringwekkend, naargeestig

Lees verder
2018
2021-01-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

luguber

luguber - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: lu-gu-ber 1. wat je laat rillen van angst of afkeer ♢ hij vertelde een luguber verhaal over een afgehakte hand Bijvoeglijk naamwoord: lu-gu-ber ... is luguberder dan ......

Lees verder
1973
2021-01-19
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

luguber

[→Fr.], bn. en bw. (-der, -st), naargeestig, akelig, somber, huiveringwekkend.

1950
2021-01-19
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Luguber

(<Fr.), bn. bw. (-der, -st), naargeestig, akelig, somber, huiveringwekkend.

1948
2021-01-19
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

luguber

somber, jammerlijk, akelig, naar.

1914
2021-01-19
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

luguber

luguber - treurig, somber, akelig.

1898
2021-01-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Luguber

Luguber bn. bw. (-der, -et), treurig, akelig, somber, jammerlijk.

1864
2021-01-19
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

luguber

luguber - bn. (luguberer,luguberst), treurig, somber, jammerlijk