Wat is de betekenis van Ludolfiaansch getal?

2024-02-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Ludolfiaansch getal

naar de wisk. Ludolf v. Ceulen (1540/1610) genoemd getal pi (Π), dat de verhouding aanduidt v/d middellijn tot den omtrek v/d cirkel nl. 3 met 35 decimalen of ongeveer 22/7.

2024-02-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Ludolfiaansch getal

het getal π (pi), dat de verhouding aangeeft van den omtrek tot de middellijn des cirkels, wordt zoo genoemd naar Ludolf van Ceulen.

2024-02-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Ludolfiaansch getal

Ludolfiaansch Getal o. (wisk.) het getal Pi, dat de lengte van den cirkelomtrek bij benadering uitdrukt, wanneer de middellijn = wordt gesteld, zoo geheeten naar den wiskundige Ludolf van Keulen, die het in 1586 tot 35 decimalen berekende.

2024-02-29
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Ludolfiaansch getal

Ludolfiaansch getal, o. (wisk.) het getal Pi.