Wat is de betekenis van Luctor et Emergo?

1994
2021-07-28
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Luctor et emergo

[Lat. = ik worstel en duik op] ik ontworstel mij aan de golven (devies van Zeeland).

1993
2021-07-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Luctor et emergo

ik worstel en kom boven; devies van het Zeeuwse wapen

1955
2021-07-28
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Luctor et emergo

ik worstel en kom boven; devies van de provincie Zeeland.

1950
2021-07-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Luctor et emergo

(Lat.), ik worstel en kom (uit de zee) boven, zinspreuk op het wapen Van Zeeland.

1949
2021-07-28
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Luctor et emergo

(Lat.), ik worstel en kom op, zinspreuk op wapen prov. Zeeland.

1948
2021-07-28
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

luctor et emergo

(Lat.) ik worstel en kom boven, (devies van het Zeeuwse wapen).

1940
2021-07-28
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Luctor et emergo

Ik worstel en kom boven. Devies der provincie Zeeland. Lucus a non lucendo. Het woor lucus (woud) van non lucere (= geen licht doorlaten, duister zijn). Vgl. QUINTILIANUS, Institutio oratoria 1, 6, 43. Etiamne a contrariis aliqua sinemus trahi? ut lucus, quia, umbra opacus, parum luceat. Men gebruikte deze uitdrukking om een ongerijmde etymologi...

Lees verder
1933
2021-07-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Luctor et emérgo

(Lat.) = Ik worstel en ontzwem. Devies der provincie Zeeland.

1928
2021-07-28
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Luctor et Emergo

(ik worstel en kom boven) is de Latijnse zinspreuk, die onder het wapen van Zeeland staat. Het is dus wel een zeer typerende en toepasselijke spreuk voor onze waterrijkste provincie. Vroeger vooral leefden de Zeeuwen bij de genade van de zee. De ene helft van de bevolking bevoer de wateren als visser of als koopvaarder; de andere bebouwde het voort...

Lees verder
1916
2021-07-28
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Luctor et emergo

Luctor et emergo - (Lat.), bet.: „ik worstel en kom boven” en is het devies van het wapen van Zeeland.

1898
2021-07-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Luctor et emergo

Luctor Et Emergo ik worstel en kom uit de zee op (zinspreuk op het wapen der provincie Zeeland).

1864
2021-07-28
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

luctor et emergo

luctor et emergo - ik worstel en kom uit de zee op (zinspreuk op het wapen der provincie Zeeland)