Wat is de betekenis van Lou LICHTVELD?

2024-07-18
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Lou lichtveld

Lodewijk Alphonsus Maria, → Albert Helman.

2024-07-18
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Lou LICHTVELD

(Lodewijk Alphonsus Maria), Nederlands schrijver, onder pseudoniem Albert Helman (Paramaribo 7 Nov. 1903); vestigde zich in 1922 in Amsterdam, waar hij korte tijd als onderwijzer werkzaam was. Aan verschillende bladen is hij verbonden geweest; tot 1927 aan De Gemeenschap. In de Spaanse burgeroorlog nam hij deel aan de strijd tegen Franco; in...

2024-07-18
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Lou Lichtveld

Pseud.: Albert Helman, Ned. letterkundige. * 7 Nov. 1903 te Paramaribo, studeerde in Ned., legde zich bijzonder toe op de muziek, maar wijdde zich sedert 1924 vrijwel uitsluitend aan literatuur en journalistiek. Aanvankelijk behoorde hij tot de jongere Kath. schrijvers, die zich rond De Gemeenschap schaarden; na 1931 nam hij een onafhankelijke houd...