Wat is de betekenis van loop naar Selbadeburen?

2023-09-25
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

loop naar Selbadeburen

(1978) (sch.) loop heen! Verwijst naar een plaats in de provincie Groningen. Een vergelijkbare verwensing is: "ga naar Sebaldeburen en leer het apendrillen." • (Inez van Eijk: Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks. 1978) (p. 88) • (Inez van Eijk: Als m'n tante een snor had... Meer dan 8000 gelijkhebbers, afhouders, dijenkletsers en andere ui...