Wat is de betekenis van Loon op zand?

2002
2022-10-01
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Loon op zand

De Loonse en Drunense duinen zijn het grootste stuifzandgebied van Europa (2239 ha). De stuivende zandzee was er in de 14de eeuw de oorzaak van dat het dorp Venloon moest worden verplaatst. Een paar kilometer verderop werd het weer opgebouwd. De naam Venloon of 't Sandt veranderde later in Loon op Zand. De Loonse en Drunense duinen zijn een voedsel...

Lees verder
1997
2022-10-01
Monumenten in Noord-Brabant

Encyclopedie over monumenten in Noord Brabant (2010)

Loon op Zand

Straatdorp, ontstaan bij het kasteel van de heren van Loon, dat omstreeks 1270 werd gesticht.

1985
2022-10-01
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

LOON OP ZAND

gemeente in het midden van Noord-Brabant met drie woonkernen: Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer; de beide laatste dateren al uit de 14de eeuw; Kaatsheuvel is sedert 1800 in inwoneraantal sterk gegroeid, daar zijn de voornaamste gemeentelijke diensten gevestigd. Verder telt Loon op Zand een twaalftal buurtschappen, t.w.: Duikse Hoef, Efteling, Hi...

Lees verder
1981
2022-10-01
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Loon op zand

(18 000 inwoners), gemeente in Noord-Brabant, ten noorden van Tilburg. Het grootste dorp in deze gemeente is Kaatsheuvel, waar een grote sprookjestuin is gevestigd.

1973
2022-10-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Loon op Zand

Ned. gemeente in de prov. Noord-Brabant, 52,19 km2 (diluviale zandgrond), 18200 inw., 91,5 % r.k., 4,5 % n.h. en 4 % overige en g. kerkg. In het oosten en zuiden heeft Loon op Zand uitgestrekte dennenbossen en woeste gronden, grotendeels eigendom van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. De gemeente omvat de dorpen Loon op Zand en Kaatshe...

Lees verder
1949
2022-10-01
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Loon op Zand

gemeente in N.-Brabant. 5213 ha, 12.244 inw. Landbouw, veeteelt; leder- en schoenindustrie. Kasteel. Hoofdplaats Kaatsheuvel.

Lees verder
1933
2022-10-01
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Loon op zand

gem. in N-Brabant, 10 500 inw.; schoen- en leerindustrie.

1933
2022-10-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Loon op Zand

Gem. in de prov. N. Brabant ten N. van Tilburg; opp. 5213 ha, ong. 11 000 inw. (92,5% Kath., 7,5% Prot.). L. bestaat uit twee dorpen, nl. Loon op Zand met ong. 2500 inw. en Kaatsheuvel met ong. 8500 inw. Deze gem. omvat vijf parochies: L., Kaatsheuvel (2), St. Joachimsmoer en Berkdijk. Loonschendijk is een Prot. buurtschap. Landbouw, veeteelt en e...

Lees verder