Wat is de betekenis van Loochenen — ontkennen?

1898
2022-08-16
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Loochenen — ontkennen

Zeggen of beweren, dat iets niet zoo is. Loochenen heeft het bijbegrip, dat het ontkennen geschiedt tegen beter weten in. De waarheid loochenen; eene schuld loochenen; zijne handteekening loochenen.

Lees verder