Wat is de betekenis van lomp?

2019
2022-05-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

lomp

lomp - Bijvoeglijk naamwoord 1. zich op een onwellevende en onbehouwen manier gedragend, grof, plomp lomp - Zelfstandignaamwoord 1. vod 2. (vissen) slijmvis Verwante begrippen boers, honds, onbeleefd, onheus, vlegelachtig, [1] flard, lap, lor, tod, [2] klompvis

Lees verder
2018
2022-05-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

lomp

lomp - bijvoeglijk naamwoord 1. ruw en onbeschaafd ♢ ik erger me aan dat lompe gedrag van hem 2. niet sierlijk, onaantrekkelijk ♢ wat een lompe schoenen draag jij! Bijvoeglijk naamwoord: lomp ...

Lees verder
1973
2022-05-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

lomp

bn. en bw. (-er, -st), 1. plomp, onbehouwen, onsierlijk van gedaante, log: lompe schoenen; dat is bewerkt; 2. onhandig, onbeholpen: een figuur slaan; lomp eten; 3. dom: een lompe fout; 4. onbeschaafd, ruw, ongemanierd: een lompe boer; 5. zeer onbeleefd: een lomp antwoord. lompenbak, m. (-ken), (papierfabricage) stamptrog.

Lees verder
1952
2022-05-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Lomp

adj. & adv., lomp (en), bot, longerich, ûnbisnoeid, rûchhouwerich, poepeklomperich, ûnbiheind.

1950
2022-05-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Lomp

I. v. (-en), 1. vod, afgescheurde of afgesneden lap stof, inz. oud of versleten : lompen zoeken ; van lompen maakt men papier ; (papierm.) lompen sorteren, uitzoeken, in stukken snijden; nieuwe lompen, afval uit confectiefabrieken en ateliers; 2. (mv.) armoedige, kapotte kleding, bedelaarsplunje: hij ivas in lompen gekleed; 3. (tabaksbouw) de ond...

Lees verder
1937
2022-05-21
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

lomp

I. v. lompen (inz. in het mv. 1 afgescheurde, afgesneden [versleten] lap, vod; 2 slechte, armoedige kleren enz.; 3 tabakscultures: onderste halfverrotte bladeren als afval verkocht): 1. lompen sorteren; 2. in lompen gekleed; 3. de lompen brachten 4 cent per ½ kilo op. II. bn. (1 plomp, onbehouwen; 2 onbeschaafd, ruw, ongemanierd; 3 zeer onb...

Lees verder
1914
2022-05-21
West-Indië 1914

Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië

Lomp

SUR. Zie BATRACHOIDES.