Wat is de betekenis van Lolium?

2023-12-11
Verklarend Woordenboek Plantennamen

Dr. C. A. Backer (1936)

Lolium

Lólium L. [C. Linnaeus], - oude, Lat. naam voor de dolik (Lólium temulentum L. [C. Linnaeus]). De afleiding van den naam is onbekend.

2023-12-11
Plantenterminologie

Jac. de Bruijn (1973)

Lolium

oude Lat. pltn. voor dolik; afleiding van de naam onbekend


Direct alle 8 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-11
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Lolium

Plantengeslacht der Gramineae, met 6 soorten, gekenmerkt doordat de bloempakjes met de smalle kant naar de bloeias zijn gekeerd. Het topaartje heeft twee, de zijaartjes één kelkkafje. Inheems zijn 4 soorten, waarvan Lolium perenne L., Engels raaigras en L.multiflorum. LAM., Italiaans raaigras, landbouwk. zeer gewaardeerd worden. L.per...

2023-12-11
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Lŏlĭum

ĭi, n. dolik (een onkruid, waarvan het gebruik nadelig was voor de ogen).

2023-12-11
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Lolium

of raaigras, plantengesl. (fam. Gramineeën).

2023-12-11
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Lolium

Lolium, - Raaigras, plantengeslacht der Gramineeën met 6 soorten, waarvan L. perenne, het Engelsche raaigras en L. italicum, het Italiaansche raaigras, belangrijke weidegrassen zijn. De eerste soort komt algemeen op onze weilanden voor. L. temulentum is een soort, die zeer veel op L. perenne gelijkt, doch vergiftige vruchten heeft. Tusschen zaadhui...

2023-12-11
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Lolium

plantengeslacht uit de familie Gramineae, met ca. 40 soorten lage grassen, uit Eurazië en Noord-Afrika. Deze grassen hebben veelbloemige, zittende aartjes, om en om langs de stengel. In de Benelux komt voor b.v. Engels raaigras,Lolium perenne, zeer algemeen gezaaid en als onkruid op voedselrijke bodems, waarvan het jonge blad gevouwen is, en L...

2023-12-11
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Lolium

L., raaigras, plantengeslacht van de familie der Gramineeën, met een 20-tal soorten in Europa, Noord-Afrika en gematigd Azië, vanwaar verscheidene naar Amerika, Australië en Zuid-Afrika zijn overgebracht; het zijn eenjarige of overblijvende grassen met rechte, platgedrukte aren, waarvan de afzonderlijke aartjes 2-rijïg zijn. In...