2019-09-16

Logisch positivisme

Het logisch positivisme of logisch empirisme is een analytische stroming in de filosofie die elke waarheidsclaim die niet empirisch kan worden vastgesteld, zoals ethische, metafysische en religieuze uitspraken, verwerpt. Een uitspraak is dus maar zinvol als de waarheid of valsheid ervan zintuiglijk of door ervaring kan worden vastgesteld. Metafysische stellingen zoals ‘God bestaat’, ‘God heeft de wereld geschapen’ en ‘na de dood is er een hiernamaals’ hebben derhalve geen enkele bete...

Lees verder