Wat is de betekenis van Lock-out?

1994
2022-08-19
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Lock-out

[Eng.] uitsluiting van arbeiders door de werkgever (soms als tegenmaatregel bij staking gebruikt).

1993
2022-08-19
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Lock-out

uitsluiting van arbeiders door de werkgever

1988
2022-08-19
Klein hotelvademecum

Klein hotelvademecum

Lock-out

Gast die niet meer tot het hotel of restaurant wordt toegelaten (bijv. wegens wanbetaling of wangedrag). Werknemer die wordt buitengesloten van werkzaamheden als tegenmaatregel van de werkgever bij bijv. werkonderbreking of een werkconflict.

1973
2022-08-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

lock-out

[Eng.], m. (lock-outs), uitsluiting, ontslag als afweermiddel van de werkgevers tegen stakingsacties.

1955
2022-08-19
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Lock-out

uitsluiting van werknemers door werkgevers, zodat de eersten tot werkloosheid gedwongen worden; het tegemmddel tegen de staking der arbeiders

1952
2022-08-19
Frans woordenboek

Frans woordenboek 1950

Lock-out

uitsluiting.

1951
2022-08-19
Engels

Woordenboek Engels (1951)

lock-out

uitsluiting.

1950
2022-08-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Lock-out

(Eng.), o. (-s), uitsluiting, het wegzenden van werklieden, als strijdmiddel tegen werkstakingen.

1948
2022-08-19
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

lock-out

(Eng.) o. uitsluiting door de werkgevers, stopzetten v. h. werk door de ondernemers.

1937
2022-08-19
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

lock-out

o. lock-outs (Eng. het gezamenlijke wegzenden van arbeiders door den patroon, tegenstelling van werkstaking; uitsluiting).

1933
2022-08-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Lock-out

Eng. benaming voor het stopzetten van ondernemingen door de werkgevers, als machtsmiddel tegenover de arbeiders. Dit niet in individueelen zin, maar als wapen in handen van werkgeversvereenigingen tegenover arbeidersvakbonden. De l. kan in zijn toepassing een verdedigend ofwel een aanvallend karakter hebben. Hij kan ten doel hebben een staking te b...

Lees verder
1922
2022-08-19
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Lock-out

Men spreekt van een lock-out wanneer verschillende werkgevers (fabrikanten, reeders, enz.) gezamenlijk hun arbeiders gedaan geven, bijv. bij een dreigende werkstaking, dan spreekt men van een „lock- out" of ook wel van „uitsluiting."