Wat is de betekenis van Lobby?

2019
2021-04-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

lobby

lobby - Zelfstandignaamwoord 1. wachtruimte in een hotel, theater enz, hotellobby, theaterlobby 2. (politiek) belangengroep die, meestal achter de schermen dus buiten de parlementaire controle om, pressie uitoefent op het overheidsbeleid lobby - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van lobbyen ...

Lees verder
2017
2021-04-16
Politici

Jargon & Slang van Politici

Lobby

Lobby - pressiegroep.

1994
2021-04-16
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Lobby

[Eng., van MLat. lobia = klein (portiers)huisje, van Germ. laubja, zie ook loge, vgl. Du. Laube = prieel; vgl. Ned. loof] eig.: ingangshal, gang; 1 in het Eng. parlement een hal toegankelijk voor het publiek, spec. gebruikt voorgesprekken van burgers met parlementsleden; 2 in d...

Lees verder
1993
2021-04-16
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Lobby

pressiegroep; beïnvloeding van politieke besluitvorming; wandelgang van het parlement; vestibule in een hotel

1992
2021-04-16
PR Begrippen

PR Begrippen Begrepen (1992)

Lobby

Een lobby is een onderdeel van het public affairs­ beleid waarbij een organisatie gericht relaties opbouwt en onderhoudt met personen die invloed kunnen uitoefenen op ontwikkelingen die voor de organisatie van belang zijn.

1988
2021-04-16
Klein hotelvademecum

Klein hotelvademecum

Lobby

Hotelhal of ‘voorzaal’, met zitje(s), waar doorgaans ook de receptie is gevestigd.

1981
2021-04-16
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Lobby

groep personen die, meestal achter de schermen, pressie uitoefent op het overheidsbeleid; pressiegroep.

1973
2021-04-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

lobby

[Eng., wandelgang], v./m. (-s), 1. foyer; 2. de ruimte in een parlement waar de afgevaardigden met buitenstaanders contact kunnen hebben; 3. politieke kliek die buiten het parlement om invloed op regeringsbesluiten tracht uit te oefenen.

Lees verder
1955
2021-04-16
vreemd

Vreemde woordenboek

Lobby

koffiekamer, wandelgang van het parlement.

1950
2021-04-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Lobby

(Eng.), v. (-’s), elk der twee corridors in het Lagerhuis waarin de leden zich begeven om te stemmen.

1948
2021-04-16
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

lobby

(Eng.) v. wandelgang v. h. parlement; koffiekamer, foyer.