Wat is de betekenis van Livrei?

2020
2021-09-27
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

livrei

Het begrip livrei heeft 2 verschillende betekenissen: 1) uniform voor huisbedienden. uniform dat met knopen en galons versierd is en dat wordt gedragen door mannelijke huisbedienden of lakeien, maar ook door kelners en chauffeurs. 2) uitmonstering van voertuigen. uniforme uitmonstering van voertuigen die dezelfde functie hebben of ee...

Lees verder
2019
2021-09-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

livrei

livrei - Zelfstandignaamwoord 1. (kleding) uniform van een mannelijke huisbediende of lakei

Lees verder
2005
2021-09-27
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

livrei

Het personeel dat werkt voor het departement van de hofmaarschalk of dat van de stalmeester draagt afhankelijk van de belangrijkheid of feestelijkheid van situaties een bepaald tenue, dat wel wordt aangeduid als livrei. Vroeger was er een grote diversiteit in livreien. Zo had elke categorie hofpersoneel eigen livreien. Tegenwoordig zijn er nog vijf...

Lees verder
1994
2021-09-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Livrei

[Fr. livrée, van livrer = in bezit stellen, leveren, overleveren, van Lat. liberare = vrij maken; livrée = oorspr.: levering, verschaffing van kledij aan ondergeschikten] speciale kleding voor mannelijke bedienden.

1993
2021-09-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Livrei

kleding van een bediende

1990
2021-09-27
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

livrei

livrei - Onderscheidende uniformen gedragen door bedienden, knechten, lakeien of andere beroepsgroepen.

1981
2021-09-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Livrei

gekleurde, met knopen, tressen e.d. versierde dienstkleding voor mannen, b.v. een lakei. Livrei heette vroeger de mantel die de koning bij feestelijkheden aan zijn ridders schonk.

1973
2021-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

livrei

[→Fr. livrée, geleverd], v./m. (-en), (oorspronkelijk) de dracht van de vazallen van een vorst, in de kleuren van zijn familiewapen uitgevoerd: een palfrenier in (tegenwoordig) uniform van een mannelijke huisbediende of lakei enz.; ook de kleding behorend bij bepaalde erefuncties (b.v. kamerheer).

1955
2021-09-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Livrei

dienstkleding; bediendenuniform.

1952
2021-09-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Livrei

s., liv(e)rei.

1950
2021-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Livrei

(<Fr.), v. (-en), bijzondere kleding, uniform van een manlijk bediende of lakei enz.: livrei dragen.

1949
2021-09-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Livrei

(v. Fr. livrée, „geleverde”, nl. kledij), costuum van een herenknecht.

1948
2021-09-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

livrei

v. dienstkleding, kennelijke bediendendracht, livret, (Fr.) o (aanteken-, tekstboekje; catalogus.

1939
2021-09-27
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Livrei

Reklamekostuum.

1933
2021-09-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Livrei

Costuum van dienaren, veelal in de wapenkleuren van hun meester. De l. werd gedragen lang voordat in het leger de uniform voorkwam en was dus eeuwen lang de eenige geüniformeerde dracht, die men kende. Reeds in de M.E. is sprake van l. bij dienaren van edellieden en (even later) ook bij bedienden van het stadsbestuur, tot zelfs de stedelijke m...

Lees verder
1921
2021-09-27
Levende taal

T. Pluim - 1921

Livrei

van ’t Fr. livrée en dit van livrer — leveren, afgeven; oorspr. de kleedingstukken, die de Fransche koningen op hooge feestdagen aan hun bedienden gaven.

1898
2021-09-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Livrei

Livrei v. (-en), bijzondere kleeding van een bediende of lakei enz. livrei dragen; (fig.), (dicht.) kleeding.

1870
2021-09-27
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Livrei

Livrei is afkomstig van het Fransche woord livrée (van livrer of leveren), want zoo noemde men in Frankrijk de kleederen, welke de Koning op hooge hoffeesten aan de bedienden van zijn Huis ten geschenke gaf of leverde. Men bezigt dat woord heden ten dage om het gewaad aan te duiden, hetwelk aanzienlijke personen aan hunne bedienden doen dragen. Doo...

Lees verder