2019-04-19

Literatuur

Literatuur is het geheel aan teksten. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk zijn. Het kan gaan om verzonnen verhalen of gedichten, maar ook om boeken over een bepaald onderwerp. Er zijn verschillende vormen van literatuur. Voorbeelden zijn: poëzie, filmteksten, romans en een brief. Doorgaans wordt er onderscheid gemaakt tussen literatuur en lectuur. Schrijvers van lectuur zouden de lezer slechts ontspanning willen bieden, terwijl literaire schrijvers juist pogen hun gevoelens op een artistie...

Lees verder
2019-04-19

Literatuur

- Phyliss Hartnoll, The Oxford Company to the Theater (4 ed. - 6e druk 1995) - Das Atlantisbuch des Theaters

Lees verder
2019-04-19

literatuur

literatuur - Zelfstandignaamwoord 1. (kunst) de verzameling van al wat geschreven is, met name in een bepaalde taal; literaire traditie Het Cornisch kent een vrij uitgebreide literatuur, maar is behoudens pogingen de taal weer nieuw leven in te blazen in feite een dode taal. 2. (kunst) het geheel van als kunstzinnig beschouwde geschreven werken, m.n. proza of poëzie Niet al wat geschreven is wordt in kun...

Lees verder
2019-04-19

literatuur

literatuur - zelfstandig naamwoord uitspraak: li-te-ra-tuur 1. gedichten en verhalen die als kunst bedoeld zijn ♢ ik lees wel tijdschriften, maar geen literatuur 2. alles wat over een onderwerp geschreven wordt ♢ houd je je vakliteratuur een beetje bij? Zelfstandig naamwoord: li-te-ra-tuur de l...

Lees verder
2019-04-19

Literatuur

Literatuur v. voortbrengselen der letterkunde, geschriften, boekwerken: ook die op een bepaald onderwerp betrekking hebben; letterkunde; —GESCHIEDENIS, v. geschiedenis der letterkunde.