Wat is de betekenis van Listigheid?

2024-05-30
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Listigheid

s., slûchslimmens, listigens.

2024-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Listigheid

v. (...heden), 1. het listig-zijn; 2. toepassing van list.

2024-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

listigheid

v. listigheden (de eigenschap van listig te zijn; toepassing van die eigenschap).

2024-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

listigheid

v. (...heden) 1. Eig. het listig zijn. 2. Metn. listige uiting, daad.

2024-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

listigheid

v. (-heden), 1. het listig zijn; 2. toepassing van list; een listigheidje, een trucje, foefje.

Gerelateerde zoekopdrachten