Wat is de betekenis van list?

2019
2022-05-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

list

list - Zelfstandignaamwoord 1. een oplossing voor een probleem waardoor tegenstrevers worden verrast, in ongunstige zin: slim bedrog Het houten paard was een list om Troje binnen te komen. 2. (verouderd) het vermogen om een oplossing die tegenstrevers verrast, te bedenken Woordherkomst...

Lees verder
2018
2022-05-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

list

list - zelfstandig naamwoord 1. slimme streek waarmee je je doel wilt bereiken ♢ hij kwam aan de macht door list en bedrog 1. door list en bedrog [op slinkse, oneerlijke wijze] Zelfstandig naamwoo...

Lees verder
1993
2022-05-20
NIMA

Nima marketing lexicon

List

Adressenlijst.

1985
2022-05-20
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

List

Lijst Een geordende reeks gegevens.

1980
2022-05-20
Blauwe Scheen

Lexicon Beeldende Kunstenaars

List

Gerrit Jansz; geb. Texel 20 maart 1795, overl. aldaar 18 februari 1874. Was ambtenaar ter sekretarie van de gemeente Texel (later gemeente-ontvanger). Heeft zichzelf gevormd en schilderde portretten en stillevens van een middelmatige kwaliteit. Signeerde G. List.Tentoonstellingen Amsterdam 1828 en 1830: een mansportret en een vrouwenportret....

Lees verder
1973
2022-05-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

list

v./m. (-en), 1. slimheid; vernuft dat, schranderheid die men toepast om zijn doel te bereiken, zó dat daardoor een moeilijkheid omzeild of een persoon misleid wordt: een stad door list veroveren; toepassing van dergelijk vernuft, slimme vondst; 2. bedrieglijke slimheid, sluwheid, misleiding: gemene listen.

Lees verder
1952
2022-05-20
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

List

s,, list, foef, kneep; -en, ra(e)njen mûklisten.

1951
2022-05-20
Engels

Woordenboek Engels (1951)

list

I. zelfkant, tochtband, rand || (naam)lijst, catalogus, tabel, rol || slagzij(de), overhelling; lists, (strijd)perk; the list of wines, de wijnkaart; enter the lists, in het strijdperk treden; II. van band. III. 1. een lijst opmaken van, inschrijven, noteren, catalogiseren; opnemen, opsommen, vermelden; 2. met een rand of tochtband afzetten; IV....

Lees verder
1950
2022-05-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

List

v. (-en), 1. slimheid; vernuft dat, schranderheid die men toepast om zijn doel te bereiken, zó dat daardoor een moeilijkheid omzeild of een persoon misleid wordt: een stad door list vermeesteren; — toepassing van zulk vernuft, slimme vond: liefde, armoede zoekt list; 2. bedrieglijke slimheid, sluwheid, misleiding: boze...

Lees verder
1937
2022-05-20
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

list

v. listen (1 niet ong.: schranderheid, slimheid; 2 ong.: bedrieglijke slimheid, sluwheid; 3 een toepassing van list in bet. 1 en 2: een slimme vond; een sluwe bedrieglijke vond of streek): 1. de stad met list vermeesteren; armoede, liefde zoekt list; 2. iem. met list doden; geweld, verraad en list; 3. de listen der moederlijke liefde; de sluwe list...

Lees verder
1916
2022-05-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

List

List, - zie BEDROG.

1898
2022-05-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

List

List v. (-en), slimheid, geslepenheid, vaardigheid om zich van geheime middelen te bedienen ter bereiking van eenig oogmerk zijn mond is vol list; zoodanig geheim middel, verschalking, krijgslist met allerlei listen beproefde hij achter de waarheid te komen; listen gebruiken; in den oorlog is list geoorloofd; — (spr.) armoede zoekt list, wie...

Lees verder
1870
2022-05-20
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

List

List noemt men hoofdzakelijk de geschiktheid om zijne bedoelingen, die door anderen worden tegengewerkt, door zorgvuldig verborgene maatregelen met zekerheid te bereiken. Zij geeft steeds getuigenis van ongemeene schranderheid. Een opregt mensch zal haar echter altijd verfoeijen, omdat zij niet met open visier strijdt, en „listen en lagen” staan va...

Lees verder
1869
2022-05-20
Geographisch

Geographisch-woordenboek

list

friesche stad. Zie YLST.