Wat is de betekenis van lire?

2023-03-31
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

lire

lire - Munt van Malta. Voormalige munt van Italië.

2023-03-31
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Lire

Italiaanse munt.

2023-03-31
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Lire

I. 1. lezen; af-, voorlezen; dans l’espoir de vous lire, hopende spoedig uw antwoord te ontvangen; lire au doigt (du pouce), doorlopen, doorbladeren; lire des yeux, stil (voor zich zelf) lezen; 2. se lire, gelezen worden; te lezen staan. II. lire [Ital. munt].

Lees verder
2023-03-31
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Lire

v. (-s), munteenheid in Italië.

2023-03-31
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Lire

Ital. munteenheid, thans ± 13 cents.

2023-03-31
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Lire

Lira italiana (➝ Lat. libra = pond), in de M.E. een Ital. muntgewicht van 12 onzen, daarna de naam der geldeenheid in de N. Ital. staten en sedert 1859 in het koninkrijk Italië. Sedert de oprichting van de ➝ Latijnsche Muntunie tot aan den Wereldoorlog had de l. de waarde van den Fr. franc; daarna trad ontwaarding in. De l. wordt geslagen in z...

Lees verder
2023-03-31
Algemeen  Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Lire

Munteenheid in Italië. 1 lire = 100 centesimi = 1 frank = ± f 0.50.

Lees verder
2023-03-31
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Lire

Lire - zie Lira.

2023-03-31
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Lire

zie Lira.

2023-03-31
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Liré

stad in het fransche dept. Maine-Loire, 5 uren gaans benoordw. Beaupréau; 2200 inw.; geboorteplaats van Joaehim du Bellay.

Lees verder