Wat is de betekenis van Links?

2019
2021-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

links

links - Bijvoeglijk naamwoord 1. tegenovergestelde van rechts Druk hierna op de meest linkse knop. 2. (politiek) betrekking hebbend op een politieke richting of denkwijze aan de linkerzijde van het politieke spectrum De linkse partijen dienden enkele wijz...

Lees verder
2018
2021-12-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

links

links - bijvoeglijk naamwoord 1. wat aan de kant zit waar ook je hart zit ♢ links van mij stond Evelien 1. hem links laten liggen [je niet met hem bemoeien] 2. links en rechts...

Lees verder
2009
2021-12-05
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

links

(de) - golfbaan, meestal aangelegd op zandig met (duin)gras begroeid terrein bij de kust, syn. linksbaan. Herkomst: van het oud-Schotse links, lynkis (ruig, open landschap. (berg)kam), van oud-Eng. hlinc (helling, heuvel), verwant met oud Eng. hlinian, Eng. to lean (leunen).

Lees verder
1998
2021-12-05
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Links

1. dat is niet-,dat is niet mis; die is ad rem. Informele uitdr. 2. iemand - inhalen,zich linkser (progressiever) opstellen dan iemand anders. Het tegenovergestelde is rechts inhalen(een behoudsgezinder standpunt innemen). Uitdr. die vooral gebruikt wordt door journalisten en politici. In plaats van inhalengebruikt men ook wel het werkwoord passere...

Lees verder
1998
2021-12-05
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

links

1. Bij de linkertegenstander. Bijvoorbeeld: ‘Hartenaas zit links’. 2. De linkertegenstander zelf. Bijvoorbeeld: ‘Links heeft nooit geboden’.

Lees verder
1996
2021-12-05
Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Links

Een politieke term die synoniem is aan vooruitstrevend (progressief). De term links werd oorspronkelijk gebruikt voor de leden van politieke partijen die in het parlement links van de voorzitter zaten. In de twintigste eeuw kreeg links steeds meer de betekenis van progressief. Linkse partijen willen (grote) veranderingen in de maatschappij, die d...

Lees verder
1994
2021-12-05
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Links

[Eng.; oorspr. Schots = vlak of golvend land bij zeekust; OEng. klinc] terrein voor golfspel.

1993
2021-12-05
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Links

golfbaan

1992
2021-12-05
Staatsinrichting

Staatsinrichting begrippen omschreven

Links

Links noem je iemand die liever veel veranderingen ziet in de samenleving, om de zwakkeren meer te kunnen beschermen.

1990
2021-12-05
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

links

links - Beschrijft objecten, structuren of ruimten, of gedeelten daarvan, die zich links van een kijker bevinden wiens gezicht in dezelfde richting is gekeerd als het gespecificeerde object of de gespecificeerde ruimte.

1973
2021-12-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

links

I. bn. (-er, meest —), 1. aan de linkerzijde gelegen, ook politiek: het linkse huis, een linkse krant; in de heraldiek wordt links gebruikt als vanuit het wapen gezien, dus als men ervoor staat rechts; 2. met de linkerhand die dingen verrichtend die de meeste mensen met de rechterhand doen: hij is van zijn geboorte af —; 3. (vandaar,...

Lees verder
1955
2021-12-05
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Links

golfterrein, linktrainer, toestel om te leren blindvliegen.

1952
2021-12-05
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Links

adv., lofts; (onhandig), houten; laten liggen, skouderje.

1950
2021-12-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Links

I. bn. (-er, meest —), 1. aan de linkerzijde gelegen: het linkse huis; 2. met de linkerhand die dingen verrichtende welke de meeste mensen met de rechterhand doen : hij is van zijn geboorte af links; 3. (fig.) onhandig, lomp, niet gemakkelijk afgaand: linkse manieren; 4. naar links gericht of zich bewegende : (spoorw.) ...

Lees verder
1948
2021-12-05
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

links

(Eng.) v.mv. golfveld (zie golf).

1937
2021-12-05
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

links

I. bn. (1 aan de linkerzijde zich bevindende of plaats hebbende; 2 met de linkerhand handelingen verrichtende, welke de meeste mensen met de rechterhand doen; 3 naar links gericht of zich bewegende; 4 onhandig; 5 denkbeelden der linkerzijde bet. 2 toegedaan): 1. aan de linkse zijde; het linkse huis; 2. van zijn geboorte af links; 3. een linkse bewe...

Lees verder
1933
2021-12-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Links

i/d politiek de partijen, die i/d vergaderzaal der volksvertegenw. l. v/d voorz. zijn geplaatst. Het eerst geschiedde dit i/d Nat. Vergadering in Frankrijk te Versailles 1789, toen de gematigden rechts en de extremisten links werden geplaatst. In Ned. is i. ongeveer = niet Chr.

Lees verder
1898
2021-12-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Links

Links bw. naar, aan de linkerzijde links van iem. zitten; links van den toeschouwer; — (fig.) links en rechts, heen en weder; (ook) hier en daar, overal; — iem. links laten liggen, zich niet met hem bemoeien, hem negeeren; — (wapenk.) dat wat links is van den drager van het schild (voor den beschouwer van het wapenschild dus rec...

Lees verder