Wat is de betekenis van Lineaire afschrijving?

2016
2022-09-26
Redactie Ensie

Leasebegrippen omschreven

Lineaire afschrijving

Lineaire afschrijving houdt in dat er periodiek steeds hetzelfde bedrag wordt afgeschreven. Dit is een boekhoudkundige manier om de waardevermindering van een auto te bepalen. De hoogte van de lineaire afschrijving wordt bepaalt door de aanschafwaarde van de auto, de verwachte gebruiksperiode en de gecalculeerde restwaarde. De waardevermindering va...

Lees verder
2015
2022-09-26
Basisboek Bedrijfseconomie

Basisboek Bedrijfseconomie

Lineaire afschrijving

Methode waarbij aan elk gebruiksjaar hetzelfde afschrijvingsbedrag wordt toegerekend.

2003
2022-09-26
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

lineaire afschrijving

lineaire afschrijving - Manier van afschrijven door een bedrijf waarbij het bedrag van de afschrijving elk jaar gelijk is, tot het moment dat bijvoorbeeld de machine geheel is afgeschreven en op de balans voor nul gewaardeerd is.