Wat is de betekenis van lineair?

2019
2022-08-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

lineair

lineair - Bijvoeglijk naamwoord 1. betrekking hebbend op een lijn, op één richting of dimensie, rechtlijnig, rechtevenredig Woordherkomst afgeleid van het Franse linéaire of het Latijnse linea|līnea met het achtervoegsel -air

Lees verder
2018
2022-08-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

lineair

lineair - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: li-ne-jèr 1. in lengte gemeten ♢ we moeten de lineaire afstand weten 2. wat uit lijnen bestaat ♢ het is een lineaire tekening Algemene uitdrukkinge...

Lees verder
2002
2022-08-18
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

lineair

Lineair betekent: 2-dim) uitsluitend met lijnen (zie lijn (1)), geen vlekken; 3-dim) een vorm (1) die door lijnen (zie lijn (2, 3)) in de ruimte wordt begrensd bijv. skelet, of in de ruimte doordringt bijv. de kale takken van een boom.

1994
2022-08-18
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Lineair

[Fr. linéaire, van Lat. Iinearis] lijnvormig; -e uitzetting, uitzetting in de lengte gemeten; -e vergelijking, vergelijking met onbekenden in de eerste graad (in grafische voorstelling een rechte lijn vormend).

1993
2022-08-18
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Lineair

lijnvormig; in de lengte; eerstegraads (wisk.)

1981
2022-08-18
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Lineair

1. rechtlijnig; 2. iets dat slechts in één richting is uitgebreid. Tegenstelling: vlak, ruimtelijk; 3. in de algebra heet een vergelijking lineair als de onbekende slechts in de eerste macht voorkomt, b.v. 3X + 5 = 0.

Lees verder
1973
2022-08-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

lineair

[Fr.], bn., 1. lijnvormig; uit lijnen bestaande: lineaire constructies; lineair schrift; lineaire stad, die zich in de lengte ontwikkelt; (oneig.) een rechtlijnig beloop hebbend: de oplossing van deze problematiek is een lineaire uitschakeling van mogelijkheden; 2. in de lengte (gemeten): de lineaire uitzetting van ijzer; lineair perspectief, persp...

Lees verder
1955
2022-08-18
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Lineair

lijnvormig; in de lengte gemeten.

1950
2022-08-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Lineair

(Fr.), bn., 1. lijnvormig ; uit lijnen bestaande : lineaire constructies; 2. in de lengte (gemeten) : de lineaire uitzetting van ijzer; 3. (wisk.) v. d. eerste graad.

Lees verder
1949
2022-08-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Lineair

(wisk.), van de eerste graad. In een lineaire vergelijking heeft geen der termen een exponent groter dan 1.

1948
2022-08-18
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

lineair

lijnvormig.

1939
2022-08-18
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Lineair

(< Fr. linéaire; < Lat. linearis; < linea; eig. linnen draad; < linum = Gr. ALVOV = vlas; vd. richtsnoer, rechte lijn). De math. betekenis ,,van den eersten graad” is afgeleid uit het feit, dat de vergelijking van een rechte lijn van den eersten graad is.

Lees verder
1937
2022-08-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

lineair

bn. (Fr. lijnvormig): de lineaire afstand.

1933
2022-08-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Lineair

(wisk.) beteekent meestal: van den eersten graad. Zoo heet een veelterm, vorm, betrekking, vergelijking, substitutie of transformatie, waarvan alle termen hoogstens van den eersten graad zijn, lineair. Een ruimte (in de uitgebreide beteekenis van dit woord; →Ruimte), waarvan de vergelijking l. is, heet zelf ook l., zoodat dus een rechte lijn e...

Lees verder
1898
2022-08-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Lineair

Lineair bn. lijnvormig; de lineaire uitzetting van ijzer, uitzetting in de lengte; de lineaire afstand.

1864
2022-08-18
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

lineair

lineair - bn. lijnvormig