Wat is de betekenis van lineair?

2024-02-28
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

lineair

lineair is een bijvoeglijk naamwoord dat verwijst naar iets dat rechtlijnig of in een rechte lijn verloopt. Het kan ook verwijzen naar iets dat volgens een bepaald patroon of systeem gebeurt, zoals bijvoorbeeld een lineaire vergelijking of een lineaire functie.Bijvoorbeeld: "De weg van punt A naar punt B is lineair." of "Het inkomens...

2024-02-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

lineair

lineair - Bijvoeglijk naamwoord 1. betrekking hebbend op een lijn, op één richting of dimensie, rechtlijnig, rechtevenredig Woordherkomst afgeleid van het Franse linéaire of het Latijnse linea|līnea met het achtervoegsel -air

2024-02-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

lineair

lineair - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: li-ne-jèr 1. in lengte gemeten ♢ we moeten de lineaire afstand weten 2. wat uit lijnen bestaat ♢ het is een lineaire tekening Algemene uitdrukkinge...

2024-02-28
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

lineair

Lineair betekent: 2-dim) uitsluitend met lijnen (zie lijn (1)), geen vlekken; 3-dim) een vorm (1) die door lijnen (zie lijn (2, 3)) in de ruimte wordt begrensd bijv. skelet, of in de ruimte doordringt bijv. de kale takken van een boom.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-28
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Lineair

[Fr. linéaire, van Lat. Iinearis] lijnvormig; -e uitzetting, uitzetting in de lengte gemeten; -e vergelijking, vergelijking met onbekenden in de eerste graad (in grafische voorstelling een rechte lijn vormend).

2024-02-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Lineair

lijnvormig; in de lengte; eerstegraads (wisk.)

2024-02-28
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Lineair

1. rechtlijnig; 2. iets dat slechts in één richting is uitgebreid. Tegenstelling: vlak, ruimtelijk; 3. in de algebra heet een vergelijking lineair als de onbekende slechts in de eerste macht voorkomt, b.v. 3X + 5 = 0.

2024-02-28
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Lineair

lijnvormig; in de lengte gemeten.

2024-02-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Lineair

(Fr.), bn., 1. lijnvormig ; uit lijnen bestaande : lineaire constructies; 2. in de lengte (gemeten) : de lineaire uitzetting van ijzer; 3. (wisk.) v. d. eerste graad.

2024-02-28
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Lineair

(wisk.), van de eerste graad. In een lineaire vergelijking heeft geen der termen een exponent groter dan 1.

2024-02-28
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

lineair

lijnvormig.

2024-02-28
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

LINEAIR

is een wiskundige term, die men in alle onderdelen van de wiskunde ontmoet: in de algebra, in de meetkunde en in de analyse. Lineaire combinatie. In een «-dimensionale vectorruimte kan men elk element schrijven in de vorm u — a1u3 + a2u2 + .... + anun; u is een lineaire combinatie van n vaste basiselementen...

2024-02-28
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis (1939)

Lineair

(< Fr. linéaire; < Lat. linearis; < linea; eig. linnen draad; < linum = Gr. ALVOV = vlas; vd. richtsnoer, rechte lijn). De math. betekenis ,,van den eersten graad” is afgeleid uit het feit, dat de vergelijking van een rechte lijn van den eersten graad is.

2024-02-28
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

lineair

bn. (Fr. lijnvormig): de lineaire afstand.

2024-02-28
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

lineair

lijnvormig.

2024-02-28
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Lineair

(wisk.) beteekent meestal: van den eersten graad. Zoo heet een veelterm, vorm, betrekking, vergelijking, substitutie of transformatie, waarvan alle termen hoogstens van den eersten graad zijn, lineair. Een ruimte (in de uitgebreide beteekenis van dit woord; →Ruimte), waarvan de vergelijking l. is, heet zelf ook l., zoodat dus een rechte lijn e...

2024-02-28
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

lineair

bn. [Fr.] 1. lijnvormig. 2. in de lengte: de afstand; de -e uitzetting van ijzer.

2024-02-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

lineair

[Fr.], bn., 1. lijnvormig; uit lijnen bestaande: lineaire constructies; lineair schrift; lineaire stad, die zich in de lengte ontwikkelt; (oneig.) een rechtlijnig beloop hebbend: de oplossing van deze problematiek is een lineaire uitschakeling van mogelijkheden; 2. in de lengte (gemeten): de lineaire uitzetting van ijzer; lineair perspectief, persp...

2024-02-28
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Lineair

lijnvormig, zich uitstrekkend in de lengte.

2024-02-28
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Lineair

Lineair bn. lijnvormig; de lineaire uitzetting van ijzer, uitzetting in de lengte; de lineaire afstand.