Wat is de betekenis van Limburgse Kwestie?

1994
2021-03-06
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Limburgse Kwestie

Limburgse Kwestie, bij het → Eindverdrag van 1839, dat de scheiding tussen Nederland en België bezegelde, werd overeengekomen dat het grootste deel van Nederlands Limburg als hertogdom Limburg tot de → Duitse Bond zou toetreden, terwijl het tevens afgevaardigden naar de Nederlandse Staten-Generaal zou mogen sturen. Die toetreding was een compensati...

Lees verder
1981
2021-03-06
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Limburgse Kwestie

bij het eindverdrag van 1839, dat de scheiding tussen Nederland en België bezegelde, werd overeengekomen dat, met uitzondering van Maastricht en Venlo. die rechtstreeks tot Nederland bleven behoren, het overige deel van Ned. Limburg als hertogdom zou toetreden tot de → Duitse Bond (als compensatie voor dat deel van Luxemburg dat aan het...

Lees verder
1973
2021-03-06
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Limburgse Kwestie

politieke crisis rond het toetreden van Limburg tot de Duitse Bond. Bij het eindverdrag van 1839, dat de scheiding tussen Nederland en België bezegelde, werd overeengekomen dat Ned. Limburg (met uitzondering van Maastricht en Venlo, die rechtstreeks tot Nederland bleven behoren) als hertogdom zou toetreden tot de Duitse Bond, als compensatie v...

Lees verder