Wat is de betekenis van Lijst?

2020
2021-12-06
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

lijst

Het begrip lijst heeft 3 verschillende betekenissen: 1) opsomming. opsomming van onder elkaar geplaatste items, zoals persoonsnamen, zaaknamen, cijfers, woorden of andere gegevens; ook: een dergelijke opsomming die iemand in gedachten heeft, zonder dat die opgeschreven of gedrukt is. 2) kader. kader van hout of een andere stof om een...

Lees verder
2019
2021-12-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

lijst

lijst - Zelfstandignaamwoord 1. een opsomming van zaken die onder elkaar staan Ik heb die belangrijke lijst thuis laten liggen. 2. een rand in een speciale vorm om iets in te vatten, zoals een schilderij Kijk toch eens naar die mooie lijst om dat portret....

Lees verder
2018
2021-12-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

lijst

lijst - zelfstandig naamwoord 1. opsomming of rij van woorden, getallen, namen, enzovoort ♢ ik heb hier een lijst met dertig namen 1. zwarte lijst [opsomming van personen die iets verkeerd gedaan hebben]...

Lees verder
2017
2021-12-06
B.D. Poppen

Schrijver op Ensie

Lijst

Horizontale balk in een houten wand.

1983
2021-12-06
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lijst

Een lijst is een geschrift, houdende een rij gegevens. Bij een lijst is te denken aan een rij gegevens in één enkele kolom, zonder onderverdeling. Komen meer kolommen voor en/of is er een onderverdeling, dan is er sprake van een staat. Het gebruik van samenstellingen zoals prijslijst, puntenlijst, presentielijst is toegestaan, hoewel hier soms spra...

Lees verder
1981
2021-12-06
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Lijst

in de bouwkunst onderscheiden in 1) kroonlijst of daklijst en 2) gevellijst; het zijn horizontale banden, waarvan de eerste onder langs de dakgoot loopt en de tweede op verdiepinghoogte uit het muurwerk van de gevel naar voren springt, met de aanvankelijke bedoeling daardoor het druipen van regenwater langs de gevel tegen te gaan.

1973
2021-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

lijst

v./m. (-en), 1. (bouwkunde) al dan niet vooruitspringende rand aan een gebouw, meubel enz.: holle, platte -; de om een dakgoot, van een schoorsteen; (plantkunde) verhevenheid, rug langs de binnenwand van de cellen; 2. rand of samenstel van randen van hout of een andere stof in geprofileerde vorm om een schilderij, portret, kaart enz. in te vatten:...

Lees verder
1952
2021-12-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Lijst

s., list; lange —, triem(e), trime, triemme.

1950
2021-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Lijst

v. (-en), 1. (bouwk.) (vooruitspringende) rand aan een gebouw, meubel enz.: holle, platte lijst; de lijst om een dakgoot, van een schoorsteen ; — (plantk.) verhevenheid, rug langs de binnenwand der cellen; 2. rand of samenstel van randen van hout of een andere stof in geprofileerde vorm om een schilderij, portret, kaart enz. in...

Lees verder
1937
2021-12-06
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

lijst

v. lijsten (1 [vooruitspringende] rand aan een onderdeel van een gebouw, een meubel enz. aangebracht; 2 rand van hout enz. om en ter afsluiting v. e. schilderij, spiegel enz.; raam, omlijsting; 3 [geschreven of gedrukte] opsomming van personen of zaken [onder elkaar geplaatst]; in het alg. opsomming, reeks): 1. de lijst van een dakgoot, de lijst va...

Lees verder
1898
2021-12-06
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Lijst

zie Cedel.

1898
2021-12-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Lijst

Het begrip lijst heeft 2 verschillende betekenissen: 1. lijst - Lijst v. (-en), (veroud.) rand, boordsel, omzetsel; — (bouwk.) bewerkte rand. belegsel, smalle uitstekende band die gewoonlijk ter versiering wordt aangebracht: holle, platte lijst; de lijst om eene dakgoot; de lijst van een schoorsteen; — (scheepsb.) sent; lijk aan het z...

Lees verder