Wat is de betekenis van Lijn-staforganisatie?

2011
2021-05-14
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

lijn-staforganisatie

Lijnorganisatie (eenvoudig type organisatiestelsel met functionele afdelingen) met daaraan toegevoegd een of meer stafafdelingen / staffunctionarissen.

2008
2021-05-14
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

lijn-staforganisatie

Een lijnorganisatie met een staf.

2008
2021-05-14
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

lijn-staforganisatie

Een lijnorganisatie met een staf.

2007
2021-05-14
Organisatie en Management

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie & Management

Lijn-staforganisatie

Leidinggevenden in een lijnorganisatie worden bijgestaan door medewerkers met specialistische kennis en deskundigheid, zogenoemde staffunctionarissen. De beslissingsbevoegdheid blijft liggen bij de lijnfunctionaris, die ook verantwoordelijk is voor de besluitvorming.

1992
2021-05-14
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Lijn-staforganisatie

Hiërarchische organisatie (lijn), gecombineerd met speciale functionarissen of stafafdelingen die niet direct binnen de lijn (hiërarchie) vallen.

1991
2021-05-14
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Lijn-staforganisatie

Evenals de lijnorganisatie is ook dit type sterk hiërarchiek van aard. Maar in deze organisatie komt naast de ‘lijn’ ook een staf voor. In deze staf zijn deskundigen ondergebracht, die alleen adviesdiensten aan de lijnfunctionarissen aan wie zij direct zijn toegevoegd, geven. Zie ook Staf, Functionele relatie, Organisatorische relaties/bevoegdheden...

Lees verder