Synoniemen van Lijm

2020-01-24

Lijm

Lijm - in het algemeen gebezigd voor alle kleefmiddelen. Meer in het bijzonder voor de kleefstof afkomstig uit dierlijken afval. Deze bevatten eiwitachtige, in water onoplosbare stoffen, de z.g. collagenen of lijmvormers, hier speciaal de glutine, welke met water eenigen tijd gekookt, in lijm overgaan. Speciaal in aanmerking komen : 1) vischafval, welke de vischlijm geven, welke afzonderlijk wordt besproken, 2) huidafval en beenderen van zoogdieren, waaruit de huid- en beenderlijm wordt gewonnen...

2020-01-24

lijm

lijm - Een onzuivere proteïne verkregen door hydrolyse van collagene materialen zoals huid, been en bindweefsel, door verschillende methoden.

2020-01-24

lijm

lijm - Zelfstandignaamwoord 1. tussenstof die twee of meer deel|delen permanent aan elkaar bevestigen|bevestigt lijm - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van lijmen ♢ Ik lijm 2. gebiedende wijs van lijmen lijm! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van lijmen lijm je? Verwante begrippen kleven ,...

2020-01-24

Lijm

Lijm v. eene geleiachtige massa, door het uitkoken van dierlijke stoffen verkregen, die als bind- of kleefmiddel wordt gebruikt om te lijmen, te plakken enz. dierlijke, vloeibare lijm; lijm koken; papier door de lijm halen; twee stukken hout met lijm aan elkander hechten; (ook) kleefstof van plantaardigen oorsprong.

2020-01-24

Lijm

Lijm is de naam van eene stikstof houdende zelfstandigheid, welke derhalve bij verbranding een dergelijken reuk heeft als verbrandend haar of hoorn, in heet water gemakkelijk oplost en bij afkoeling verstijft en zeer sterk kleeft. Lijm wordt in de natuur niet gevonden, maar men bereidt dien door pezen, kraakbeen en vliezen met water te laten koken. Vogellijm en dergelijke stoffen, wegens kleverigheid ook wel lijm genaamd, zijn doorgaans harsachtig en dus geheel anders van aard. De zuiverste vorm...

2020-01-24

Lijm

Lijm en → gelatine zijn stoffen, die in koud water opzwellen en bij verwarming hierin oplossen. Door afkoeling vormt zich, zonder afscheiding uit het oplosmiddel, een massa met groote kleefkracht. Het is niet goed mogelijk een scherpe grens te trekken tusschen lijm en gelatine. Gelatine is als zeer zuivere lijm te beschouwen en wordt, behalve als kleefstof, ook voor vele andere doeleinden gebruikt, bijv. voor medische doeleinden als capsules, in de levensmiddelenindustrie, en als glanzende...

2020-01-24

lijm

lijm - zelfstandig naamwoord 1. stof waarmee je dingen aan elkaar plakt ♢ met een beetje lijm hebben we de vaas weer gerepareerd Zelfstandig naamwoord: lijm de lijm de lijmen

2020-01-24

lijm

Lijm: vloeibare stof of mengsel, als dan niet voorzien van (zeer fijne) vulmiddelen, waarmee na verharding een verbinding tussen twee onderdelen is te bewerkstelligen. (Bestekstermen voor B bewerking, behandeling en verwerking van natuursteen)

2019-06-08

dierlijke lijm

dierlijke lijm - Een hechtmiddel met een laag moleculegewicht gemaakt van een oplossing van gedegradeerd of gedenatureerd collageen in water. De eiwitten in dierlijke lijm zijn minder zuiver en donkerder van kleur dan gelatine.

2018-09-01

Beenderkool

BEENDERKOOL, v. zie BEENZWART; ...LIJM, v. lijm uit beenderen bereid.

2018-02-19

Schakellijm

vloeibare lijm 'Woorden, aan eigennamen ontleend', schreef Matthias de Vries in 1870, 'kunnen den taalvorscher, die er niet op verdacht is, vrij wat nutteloos hoofdbreken kosten.' De Vries pleitte er dan ook voor deze woorden bekend te maken. Want, besloot hij zijn betoog, 'als eenmaal een ondankbaar nageslacht den naam Adriaan Schakel vergeten mocht, wie weet of niet een scherpzinnig taalgeleerde de verrassende ontdekking zou doen, dat de schakellijm zoo genoemd is naar het werkwoord schakele...

2019-06-08

lijmpot

lijmpot - Houders voornamelijk bestemd voor lijm, of houders waarin lijm wordt gesmolten.

2018-08-07

Gelatine

Zie Lijm.

2018-08-20

Vischlijm

zie Lijm.

2018-12-06

Beenderenlijm

Beenderenlijm - zie LIJM.

2019-01-24

Houtlijm

Houtlijm - zie LIJM.

2019-01-10

Lederlijm

Lederlijm, - zie LIJM.

2019-09-19

forticol

een soort lijm.

2019-09-19

seccotine

o. soort sneldrogende, sterk klevende lijm.

2018-11-22

Papsel

Papsel o. (-s), pap, lijm.