Wat is de betekenis van Lij?

2020
2022-06-25
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Lij

Zie Elisabeth

2019
2022-06-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

lij

lij - Zelfstandignaamwoord 1. (scheepvaart) de kant waar de wind niet vandaan komt Antoniemen loef

Lees verder
1981
2022-06-25
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Lij

de zijde van het schip die van de wind is afgewend. De andere zijde, waar dus de wind vandaan komt, heet loef of loevert.

1973
2022-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

lij

v./m. (g. mv.), (ook: lijzij, lijzijde), zijde van een schip die van de wind is afgekeerd, de lage kant; ook de zijde van een eiland enz. die van de wind is afgekeerd: in lij, aan onder de wind: in lij vallen; de wind uit de krijgen; onder de zijn; roer aan (fig.) in de lij, in de minderheid, in de narigheid; in lij liggen, niet vooruitkomen, achte...

Lees verder
1971
2022-06-25
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Lij

Lij - de kant waar de wind naar toe waait. Aan lijzijde van een object vindt men beschutting tegen wind en golven. Lijfhout, extra breed deel langs de rand van een houten dek, dat de dekbeplanking opsluit. Bij teakhouten dekken is het op voor- en achterdek vaak zaagtandvormig ingekeept, zodat de kopse kanten van de dekdelen erin opgesloten worden.

Lees verder
1964
2022-06-25
voornamen

Voornamenboek

Lij

v -> Elisabeth (Katwijk aan Zee).

1952
2022-06-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Lij

s., lij.

1950
2022-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Lij

v., (zeew.) zijde van het schip die van de wind is afgekeerd, de kant waar het schip het diepst in ’t water is gedrukt, de lage kant; ook de zijde van een eiland enz. die van de wind is afgekeerd: in lij, aan lij, onder de wind: in lij vallen; de wind uit de lij krijgen; onder de lij zijn: roer aan lij; &mda...

Lees verder
1949
2022-06-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Lij

(lijzijde), de van de wind afgekeerde zijde van een schip.

1937
2022-06-25
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

lij

v. (scheepst. lage zijde van een [zeilend] schip, zijde benedenswinds, tegenzijde van loefzijde, inz. met voorzetsels): de matroos in het kraaiennest riep: Een schip aan lij! te lijwaarts; zegsw. in (de) lij liggen, in verlegenheid zijn, achterlijk zijn in zijn zaken.

1933
2022-06-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Lij

→ Loef.

1928
2022-06-25
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Lij

Dit is een term ontleend aan de scheepvaart. Wanneer een (zeil-)schip niet recht op of van de windrichting vaart, maar van terzijde door den wind wordt geraakt, dan heeft dat schip een loef- en een lijzijde. De loefzijde is die kant van het schip, waar de wind op staat, de andere, de lijzijde, de kant, die van den wind is afgekeerd.

Lees verder
1921
2022-06-25
Levende taal

T. Pluim - 1921

Lij

zie Loef.

1916
2022-06-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Lij

Lij, - zijde van een schip, die van den wind is afgekeerd.

1910
2022-06-25
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Lij

Lij - scheepsterm voor den kant waar de wind heen gaat.

1898
2022-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Lij

Lij v. (zeew.) zijde van het schip, waar de wind uitgaat (lijzijde tegenstelling van loefzijde, de zijde, waar de wind inkomt): in lij, aan lij, onder den wind: in lij vallen; den wind uit de lij krijgen; onder de lij zijn; roer aan lij !; — (fig.) (w. g.) iem. in lij houden, de overhand op iem. hebben, hem onder den duim hebben; — (fi...

Lees verder
1870
2022-06-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Lij

Lij is een scheepsterm. Wanneer de koers van een schip een hoek maakt met de windrigting, dan heeft het eene loef- en een lijzijde. De eerste is die, welke aan den luchtstroom is blootgesteld, — de tweede die, waarheen hij gaat. Wanneer men wenden wil, draait men de roerpen in lij, — en men ziet een schip in lij, wanneer men het ontwaart aan de lij...

Lees verder