Wat is de betekenis van Liggen?

2024-04-24
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

liggen

(1961) (ton.) eindigen. • Het stuk ligt om elf uur = het stuk is om elf uur uit. D.g. Wordt ook in Z.-Nederl. gebruikt. Als een acte uit is zegt men in Nederland: ‘Het is acte. Is het al acte?’, ‘Het is net acte!’ D.g. (de Nieuwe Taalgids. Jaargang 54. 1961)

2024-04-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

liggen

liggen - Werkwoord 1. (inerg) zich horizontaal in toestand van rust gelegd hebben Hij heeft een tijdje op bed gelegen. 2. ergatief op een bepaalde plaats bevinden Dat is mooi gelegen daar. 3. (auxl) ~ te: duratief hulpwerkwoord: i...

2024-04-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

liggen

liggen - onregelmatig werkwoord uitspraak: lig-gen 1. er zijn in uitgestrekte houding, horizontaal ♢ moeten die flessen staan of liggen? 1. hij ligt op sterven [hij sterft] ...

2024-04-24
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

liggen

1. Van een kaart: gespeeld zijn. Als een kleur wordt gespeeld waarin de dummy één kaart (over) heeft, zegt de leider soms: ‘hij ligt’. Ook wel gezegd wanneer een speler een zojuist gespeelde kaart poogt terug te nemen. 2. Van een speler of paar tijdens het bieden: rijp zijn (voor een gevoelige straf). 3. Van een contract: onvermijdelijk/voorbestemd...

2024-04-24
Kuifje in Vlaanderen

Michel Uyen

liggen

Ze hadden me weer eens goed liggen (me te pakken, ik was erin getrapt).

2024-04-24
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

liggen

- iemand liggen hebben, iemand beetnemen, iemand te slim afzijn. - erbij iemand gelegen hebben, het bij iemand verkorven, verprutst hebben.

2024-04-24
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

liggen

Haat en woede jegens iemand drukt men volgens Mullebrouck (1984) in Vlaanderen uit door de verwensing ge moest allang op het kerkhof liggen! Men heeft zo’n hekel aan iemand c.q. is zo boos op hem, dat men hem doodwenst. Vergelijkbaar is krijg het kerkeputje! zie kerkenputje.

2024-04-24
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

liggen

In versch. verb. die in de standaardt. niet voorkomen; in de volg. toep. wordt in de standaardt. zitten of zijn gebruikt. Een ding is Klaus beslist dwars gaan liggen, ’t Was wanneer Mak, zijn broeder, hem met een boodschap van de Burchtheer is komen vinden, TEIRLINCK 1951, 1. 152. Klein en groot zijn het roerend eens dat de wak...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-24
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans (1977)

liggen

liggen - ook: liggen bij (-met), eufem. voor copuleren (met). Daer is dese ghewoonte, alse die wiue eerstwerj huwen, haer man doet enen andren met haer legghen omme haren maghedom te nemene, Reis v. Mandeville (ed. CRAMER) 245 [1470]. BURGHOORN, Kluchth. Snorrepypen I.II [1644].