Wat is de betekenis van liga?

2019
2021-01-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

liga

liga - Zelfstandignaamwoord 1. verbond, bond Verwante begrippen associatie, genootschap, vereniging

Lees verder
2018
2021-01-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

liga

liga - zelfstandig naamwoord uitspraak: li-ga 1. officiële overeenkomst tussen twee of meer landen ♢ in de Arabische Liga is een aantal partijen vertegenwoordigd 2. dikke biscuit ♢ als je zo'n L...

Lees verder
1993
2021-01-17
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Liga

verbond

1985
2021-01-17
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

LIGA

merknaam van speciale koeken van de Ligafabrieken in Roosendaal; onderdeel van General Biscuits Nederland; hoofdgebouw uit ca 1950, belangrijk uitgebreid in 1983, samengevoegd met de Ossendrechtse vestiging van General Biscuits, die bij die gelegenheid werd gesloten. De Liga-koeken zijn zeer bekend als kleutervoeding. Jaarlijks worden ca 3,5 miljoe...

Lees verder
1973
2021-01-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

liga

[Sp.-Ital.], v./m. (-s), verbond, ligue. (e) In de 15e17e eeuw werden er verscheidene belangrijke ligas gesloten, o.m. de →Augsburgse Liga, de Ligue du Bien Public en de Ligue Catholique. In de Duitse geschiedenis is vooral bekend de Katholieke Liga, die een rol speelde bij het voorspel van de →Dertigjarige Oorlog. Zij werd in 1609 onder...

Lees verder
1949
2021-01-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Liga

(Fr.) ligue (Lat. ligare, verbinden), bondgenootschap, alliantie. Naam van een aantal verbonden in de geschiedenis, o.a.: 1. Ligue du bien public (bond voor het algemeen welzijn), in 1465 een vereniging van Franse leenmannen onder leiding van Karel de Stoute tegen Lodewijk XI. 2. Heilige L., van de R.K. vorsten in Duitsland in 1538 tegen de in het...

Lees verder
1948
2021-01-17
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

liga

v. verbond.

1933
2021-01-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Liga

1° Van de Fransche Katholieken (H. Liga 1676-’96): het verbond van de Fr. Katholieken tegenover de Hugenoten onder leiding van Hendrik de Guise en met steun van Philips II van Spanje. De godsdienstige motieven werden vaak door de politieke verdrongen en dit verklaart de houding van vsch. pausen, die niet altijd onverdeeld de L. steunden.2...

Lees verder
1914
2021-01-17
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

liga

liga - v., verbond.

1898
2021-01-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Liga

Liga v. (-’s), (Sp. en It.) verbond.