Wat is de betekenis van liefde?

2022
2023-02-06
BNNVARA

Seks & Drugs woordenboek

Liefde

De meeste liedjes gaan erover. En dat terwijl het eigenlijk met geen pen te beschrijven is. Liefde is het mooiste wat er is - als je verliefd bent bijvoorbeeld. En soms ook het lelijkste wat er is - als je liefdesverdriet hebt bijvoorbeeld. Liefde is er in allerlei vormen. Hierbij geldt altijd: hoe meer liefde jij verspreidt, hoe leuker de wereld e...

Lees verder
2021
2023-02-06
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Liefde

Liefde is warme genegenheid, een gevoel van toewijding voor iemand anders. Liefde kan zich ook richten tot een dier of een voorwerp. Wat liefde is en hoe het zich uit kan per cultuur verschillen. De christelijke traditie spreekt in de bijbel het meest van een puur gevende liefde. In het Grieks wordt dit met agape aangeduid. Dat is liefde die gevend...

Lees verder
2019
2023-02-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

liefde

liefde - Zelfstandignaamwoord 1. uiting of gevoel van grote genegenheid en/of het zich aangetrokken voelen Mijn liefde voor hem. Een liefde voor Frankrijk. 2. uiting of gevoel van grote rechtstreekse betrokkenheid ...

Lees verder
2018
2023-02-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

liefde

liefde - zelfstandig naamwoord uitspraak: lief-de 1. warm gevoel voor iemand waar je van houdt ♢ zijn liefde voor Johanna ging niet voorbij 1. liefde maakt blind [als je van iemand houdt, zie je zi...

Lees verder
2017
2023-02-06
Henk van Oort

Lexicon antroposofie

Liefde

‘De liefde is voor de wereld datgene wat de zon voor het uiterlijke leven is’. ‘De liefde is de morele zon voor de wereld’. Deze twee definities van Rudolf Steiner wijzen op een veel- omvattende kosmisch-goddelijke liefdeskracht.

2007
2023-02-06
Piet van der Ploeg

Auteur Psychologie woordenboek

liefde

In de psychologie wordt liefde opgevat als een complexe emotie. Het gaat bij liefde om sterke en dominante gevoelens voor een 'ander' waardoor emoties als een hechting, verlangen, intimiteit, betrokkenheid, seks en jaloersheid een belangrijke rol kunnen spelen. Liefde kent vele uitingsvormen zoals de liefde voor een partner, familie, vrienden, dier...

Lees verder
2001
2023-02-06
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Liefde

‘Het eerste verschijnsel van ware liefde bij de jongeling is beschroomdheid, bij het jonge meisje is het stoutmoedigheid.’1 Maar hoe dan verder? Hebben olla voala nestas bigunnan, hinase hic enda thu, zo sprak de eerste Nederlander. Later werd het leven ingewikkelder dan alleen samen een nestje bouwen. ‘De eis bemind te worden is...

Lees verder
2000
2023-02-06
Bijgeloof

Lexicon van het Bijgeloof

Liefde

→ Afrodisiacum, → Anticonceptie, → Huwelijk, → Liefdesbetovering, →Onanie.

1992
2023-02-06
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Liefde

Positieve gevoelens voor aan ander, waarbij gehechtheid, intimiteit en zorg voor de ander een rol spelen.

1990
2023-02-06
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

liefde

liefde - Emotionele en psychologische staat die is gebaseerd op sterke genegenheid, loyaliteit en welwillendheid ten opzichte van een ander als gevolg van verwantschap, zoals moederliefde, van seksuele aantrekkingskracht en emotionele affiniteit, zoals de genegenheid en tederheid bij geliefden, en van respect en bewondering, zoals de wederzijdse wa...

Lees verder
1977
2023-02-06
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

liefde

liefde - (erotische) begeerte; coïtus; in de verb. liefde bedrijven, maken, copuleren. Bij zulken. die door de Onania en de Liefde het Zaad zeer verspild hebben, Nood-en Hulpboekjen i. 74 [1799]. Haar borsten puilden uit boven de veel te kleine en strak zittende b.h. en wat later maakten we weer liefde, het ging goed, CREMER 229 [1962], Betaal...

Lees verder
1973
2023-02-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

liefde

v. (-s, -n), 1. warme genegenheid, gehechtheid aan iemand of iets : de tot zijn ouders, tot zijn land; kinderlijke liefde; 2. genegenheid van twee mensen tot elkaar: oprechte, zuivere -; een liedje van en dood; de liefde kan komen met trouwen; (zegsw.) van liefde rookt de schoorsteen niet; iemand zijn liefde verklaren; een huwelijk uit liefde , in...

Lees verder
1967
2023-02-06
Kerkelijk woordenboek

Termen uit het katholieke leven (1967)

Liefde

goddelijke deugd, bovennatuurlijke gave Gods, waardoor wij God boven alles beminnen en onzen naaste gelijk ons zelven uit liefde tot God. God moet boven alles bemind worden omdat Hij: 1. ons hoogste Goed en onze grootste Weldoener is; 2. omdat Hij oneindig volmaakt en daarom alle liefde waardig is. Onze naasten moeten wij beminnen uit liefde tot G...

Lees verder
1965
2023-02-06
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

LIEFDE

Het begrip liefde heeft een drievoudige betekenis: we gebruiken het voor geslachtelijke, voor erotische en voor wat men zou kunnen noemen, humane liefde. De laatste in de vorm van ouder- en moederliefde, vriendschap en algemene mensenliefde.

1963
2023-02-06
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar

liefde

: gestadige liefde (de), (veroud.) kruidachtige (maar struikvormige) sierplant met dichte, bolvormige, meest paarsrode, soms lichtrode of witte bloemhoofdjes, tropisch Amerikaans, thans bekend als stanvaste (Gomphrena globosa, Klaroenfamilie). Zie Enc.NWI 309; enige vindpl.) -Syn. ook standvastig.

Lees verder
1955
2023-02-06
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

LIEFDE

is een zeer algemeen woord om houdingen aan te geven die een zekere genegenheid en welwillendheid insluiten. Zijn omvang reikt van een opkomende sexuele begeerte tot de onbaatzuchtige getrouwe toewijding aan de medemensen en aan God. Veelal worden meer genuanceerde vormen van genegenheid door andere — meer technische — woorden uitgedruk...

Lees verder
1954
2023-02-06
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Liefde

de hoogste psychische belevenis van het tussenmenselijk contact.

1952
2023-02-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Liefde

s., leafde; iets met allewillen toestaan, earne gjin houn oer wêze.

1947
2023-02-06
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

LIEFDE

(1, ethiek en metaphysica) is aanduiding voor een rijke geleding aan menselijke en kosmische krachten, die, in tegenstelling met de klassieke talen en haar nauwkeuriger onderscheidingen (Gr.: ayant]; Lat.: amor, caritas), met het woord liefde slechts bij benadering worden weergegeven. Het belangrijkste verschil valt tussen eroos...

Lees verder
1939
2023-02-06
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Liefde

Kortsluiting: gevolg duisternis. — Hartkwaal, die de hersens aantast.

Lees verder