Synoniemen van lichtval

2020-01-27

lichtval

lichtval - zelfstandig naamwoord uitspraak: licht-val 1. hoe het licht ergens naar binnen valt ♢ de lichtval in dit huis is erg fraai Zelfstandig naamwoord: licht-val de lichtval

2020-01-27

lichtval

lichtval - Zelfstandignaamwoord 1. de manier waarop het licht het onderwerp laat uitkomen, bijvoorbeeld in de schilderkunst of fotografie Een hoogtepunt van portretkunst is het Zelfportret uit 1730. De twintigjarige Schouman beeldt zichzelf af met roodbruine schildersmantel achter de schildersezel met palet in de hand, Goudse pijp in de mond en met een secure lichtval op zijn gezicht. 2. een instrument om (vooral) vliegende insecten te vang...

2017-05-30

opaliseren

bij wijziging van gezichtspunt of lichtval in telkens wisselende kleuren schitteren of glanzen, zoals bij edelopaal het geval is

2017-02-24

changeant

Changeant is een weefsel met een wisselend kleureffect, dat ontstaat door een bep. lichtval omdat ketting en inslag van verschillende kleur zijn.

2017-05-30

binnenhuisarchitecte

vrouw die zich voor haar beroep of uit liefhebberij bezighoudt met het interieur van gebouwen, vooral woonhuizen, speciaal met het oog op de inrichting, lichtval en kleur; vrouwelijke binnenhuisarchitect

2017-02-21

fluweel

Fluweel is een weefsel met recht openstaande, doorgesneden of geschoren draden; voelt zacht aan en heeft z.g. vleug, d.w.z. de doorgesneden draadeindjes kunnen één kant opgeduwd worden, waardoor de lichtval de kleur bepaalt.

2017-05-18

Magisch realisme

Stroming in de schilderkunst uit de jaren 1930. Kenmerkend is de schijnbare objectieve weergave van de werkelijkheid, maar door enscenering, lichtval en kleurgebruik wordt een vervreemdende, soms verontrustende sfeer gecreëerd, zoals in het werk van Carel Willink en Pyke Koch. Koch beschreef zijn schilderijen als ‘voorstellingen die wel mogelijk, maar niet waarschijnlijk zijn’.

2019-06-13

Delftse school

De Delftse School is een stroming binnen de traditionalistische bouwstijl die ontstond rondom de Delftse hoogleraar Marinus Jan Grandpé Molière. Het is een anti-stedelijke stijl die zijn inspiratie haalt uit de eenvoudige 18e eeuwse dorps- en plattelandsarchitectuur. Architectuur moest niet te decoratief zijn en de harmonie tussen de massa, ruimte en lichtval werd als belangrijk element ervaren. Kenmerkend voor deze bouwstijl zijn de gesloten bakstenen gevels, de steil hellende pan...

2019-06-08

impressionisme

impressionisme - Verwijst naar de stroming in de 19de eeuwse Westerse kunst die in Frankrijk tot ontwikkeling kwam. De stijl verwierp de traditionele academische opvattingen en poogde aan de hand van de wetenschap zowel de samenstelling van kleuren als de exacte weergave van kleuren, schakeringen en lichtval te kunnen bereiken. Impressionistische kunst kenmerkt zich door het gebruik van lichte touches van pure kleuren, schilderen in de buitenlucht om het kortstondige licht op bepaalde tijdstippe...

2017-10-19

changeant

changeant - Zelfstandignaamwoord 1. (textielindustrie) stof die afhankelijk van de lichtval verschillende kleuren laat zien doordat ze uit verschillend gekleurde vezels is geweven changeant - Bijvoeglijk naamwoord 1. afhankelijk van de lichtval verschillende kleuren vertonend Woordherkomst van het Franse woord changeant Synoniemen kanjant

2017-12-04

kanjant

kanjant - Zelfstandignaamwoord 1. (verouderd) stof die afhankelijk van de lichtval verschillende kleuren laat zien doordat ze uit verschillend gekleurde vezels is geweven Woordherkomst via het Middelnederlandse woord cangant van het Franse woord changeant Synoniemen changeant

2017-05-30

interieurarchitect

Het begrip interieurarchitect heeft 3 verschillende betekenissen: 1) titel van interieurarchitect 2) iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met het interieur van gebouwen, vooral woonhuizen, speciaal met het oog op inrichting, lichtval en kleur 3) beroep van interieurarchitect

2017-05-30

binnenhuisarchitect

Het begrip binnenhuisarchitect heeft 2 verschillende betekenissen: 1) iemand die zich voor zijn beroep of uit liefhebberij bezighoudt met het interieur van gebouwen, vooral woonhuizen, speciaal met het oog op de inrichting, lichtval en kleur; interieurarchitect 2) beroep van binnenhuisarchitect

2018-12-22

Aachen (Achen)

Aachen (Achen), Hans von, Duits schilder, *1552 Keulen, ♱ 4.3.1615 Praag. Von Aachen ging in 1574 naar Italië, waar hij zich onder invloed van Bartholomeus-Spranger ontwikkelde tot een maniërist (maniërisme). In 1592 werd hij in Wenen hofschilder van keizer Rudolf II, later te Praag van keizer Matthias. Hij schilderde religieuze, mythologische en allegorische onderwerpen die hij een kleurrijke toets gaf door een opmerkelijke lichtval. Werken te Augsburg, Keulen, München. LITT. Cat. tentoo...

2019-07-04

changeant

changeant - [Fr.], I. bn., met wisselende weerschijn naarmate het licht er anders opvalt; II. zn. o.weefsel met een naar de lichtval wisselend tweekleurig effect : een voering van —. Het effect in changeant ontstaat doordat de ketting- en inslagdraden in verschillende kleuren geverfd zijn, het wordt sterker naarmate het doek of het garen meer glans bezit. Vroeger werd changeant vervaardigd uit zijde (taft), later uit rayon, gemerceriseerde katoen of synthetische menggarens; de doekbindi...

2017-03-15

surrealisme

Surrealisme is een stroming in de beeldende kunst, m.o.: 1) figuratieve beelden: KENMERKEN: Alledaagse voorwerpen worden op een niet-alledaagse manier met elkaar verbonden; onverwachte en onvoorspelbare voorstellingen (zie voorstelling (1)); vaak zeer nauwkeurige en gedetailleerde hanteringswijze; veel stofuitdrukking; onwerkelijke lichtval, ruimtes en sfeer. TIJD: 1922 tot heden VERTEGENWOORDIGERS: Salvador Dali, Paul Delveaux, Max Ernst, René Magritte 2) (bijna) figuratieve beelden: KENME...

2013-12-16

Trompe l oeil

De trompe l'oeil is een techniek uit de schilderswereld die "gezichtsbedrog" betekent. De schilders proberen met bepaalde technieken een optische illusie te creëren, waardoor het lijkt alsof een schilderij diepte heeft. Bij de trompe l'oeil werkt men nauwkeurig met lichtval een schaduwen. Zo creëren schilders bijvoorbeeld een schilderij waar een persoon uit de lijst lijkt te klimmen of een doek aan een waslijn net echt lijkt. Door deze schildertechniek worden de ogen bedrogen en lijken gesch...

2017-02-08

Hans Faverey

Nederlands dichter (1933–1990; Constantijn Huygensprijs 1990). Zijn poëzie is heel moeilijk omdat er zo weinig in staat. De criticus Rein Bloem sprak van een consequent toegepast wegwerpprincipe: van een handeling wordt het werkwoord weggelaten, de handelende persoon aan het gezicht onttrokken, de zin niet vermeld, de coördinaten tijd en plaats niet gegeven, het begin achterwege gelaten, het eind aan de verbeelding overgelaten. Als het thema van Favereys poëzie noemde Bloem ‘het proces v...

2020-01-02

LEONARDO DA VINCI

(1452-1519), Italiaans schilder, bewoog zich op vele terreinen. Zijn tekeningen van bouwwerken, vérdragend geschut en vliegtuigen zijn bekend. Hij was anatoom, beeldhouwer, musicus, ingenieur en geleerde, het type van een Renaissance-mens, een „homo universalis”. Geboren op het kasteel Vinci in Valdazno, bracht hij zijn beste jaren aan het hof van de Sforza’s door, als hofschilder. In 1507 trad hij in dienst van Lodewijk XII, in 1515 van Frans I, in wiens armen, naar he...

2020-01-02

Kerken in Nagele

Kerken. In 1958-'60 gebouwd naar ontwerp van J.H. van den Broek en J.B. Bakema is de Geref. kerk (Ring 15). De los voor de kerk geplaatste opengewerkte betonnen toren dient tevens als entree van een omsloten kerkplein met aan de zuidzijde de kerkzaal en aan de oostzijde een haaks lager bouwdeel met gemeenschapsruimte en consistoriekamer. De kerkzaal heeft glazen zijwanden en boven het altaar een opbouw die voor lichtval op het liturgische centrum zorgt. Net als de buitenkansel aan de westw...