Wat is de betekenis van Lichtvaardig — lichtzinnig — luchthartig?

1898
2023-02-07
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Lichtvaardig — lichtzinnig — luchthartig

Luchthartig heeft de beteekenis van vroolijk en onbezorgd; lichtzinnig die van volslagen ge¬brek aan ernst en nadenken ten opzichte van de gevolgen zijner daden; lichtvaardig die van gemakkelijk tot verkeerdheden mee te sleepen. Als zijn gezin vermeerdert, zal hij zoo luchthartig niet blijven. De lichtzinnig¬heid zal dit meisje nog eens te...

Lees verder