2019-08-23

L’Hermite

L’Hermite (Jacques), admiraal van Holland, werd in 1623 door de Staten met 11 welbemande schepen naar de Zuidzee gezonden, om aldaar afbreuk te doen aan den Koning van Spanje. Hij overwon eene vloot Spaansche schepen in de haven van Lima. Vermoedelijk had hij ook de stad gemakkelijk kunnen veroveren, maar door een Spanjaard misleid, vertrok hij aanstonds om de Spaansche zilvervloot te overrompelen. Toen hij dezen aanslag zag mislukken, keerde hij aanstonds naar Lima terug en beproefde er eene...

Lees verder