Wat is de betekenis van Leveringstijd?

1973
2021-10-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

leveringstijd

m. (-en), (ook: leveringstermijn), de tijd waarop of waarbinnen iets geleverd moet worden. (e) Bij leveringstijd onderscheidt men prompte levering en termijnlevering. Prompte levering is altijd levering binnen korte tijd. De termijn verschilt echter per branche; soms betekent het levering na een dag, soms na acht dagen, soms binnen een maand. In d...

Lees verder
1910
2021-10-26
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Leveringstijd

Leveringstijd - (van bestelgoed bij spoorwegen). Elke zending bestelgoed van een gewicht van niet meer dan 10 kilogram, welke des morgens een half uur vóór het vertrek van den eersten trein aan het station van verzending bezorgd wordt, moet des avonds van denzelfden dag, en eiken zending bestelgoed van een gewicht van niet meer dan 10 kilogram, wel...

Lees verder