Wat is de betekenis van Levering?

2019
2021-09-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

levering

levering - Zelfstandignaamwoord 1. het leveren, de uitreiking, de verstrekking. 2. hetgeen geleverd wordt/werd. Woordherkomst Naamwoord van handeling van leveren met het achtervoegsel -ing

Lees verder
2018
2021-09-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

levering

levering - zelfstandig naamwoord uitspraak: le-ve-ring 1. het op een bepaalde plek brengen van iets ♢ de levering van het boek is helaas vertraagd 1. prompte levering [dadelijk na het kopen]...

Lees verder
2017
2021-09-19
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Levering

(Synoniem voor: Levering onroerende zaken) Een levering onroerende goederen is een vereiste voor de overdracht van onroerende zaken, dat geschiedt door een daartoe bestemde, tussen partijen opgemaakte notariële akte, gevolgd door de inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers.

2003
2021-09-19
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Levering

Contractuele verplichting om energie ter beschikking te stellen. De drie onderdelen van de energiemarkt zijn de opwekking (of productie)., het transport (over transmissie- en distributienetten). en de verkoop. De term ‘levering’ kan evenwel dubbelzinnig zijn omdat hij in de omgangstaal en zelfs in sommige wetteksten zowel op verkoop a...

Lees verder
1973
2021-09-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

levering

v. (-en), 1. overdracht van een zaak aan een ander (e); verkoop op —, waarbij de producent voor de verkoop contracten afsluit onder beding dat hij op latere, in het contract vastgestelde tijdstippen zal leveren; 2. leverantie. (e) In Nederland betekent juridische levering het overdragen van het eigendomsrecht. Deze geschiedt niet reeds door...

Lees verder
1952
2021-09-19
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Levering

s., levering.

1933
2021-09-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Levering

is de overdracht van de verkochte zaak in de macht en het bezit van den kooper. Het is de belangrijkste wijze van eigendomsverkrijging (➝ Eigendom). Ned. recht. Bij en door de l. (overdracht) gaat de eigendom over, doch slechts indien deze geschiedt ten gevolge van een rechtstitel van eigendomsovergang (bijv. koop of schenking) afkomstig van denge...

Lees verder
1910
2021-09-19
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Levering

Levering - de overdracht van het verkochte goed in de macht en het bezit van den kooper, met alles, wat daarbij behoort, alsmede de eigendomsbewijzen, zoo die aanwezig zijn. Volgens het Nederlandsche recht geschiedt de eigendomsoverdracht bij roerende goederen niet door koop, doch door levering.

1898
2021-09-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Levering

LEVERING, v. (-en), het leveren; leverantie.