Wat is de betekenis van Leven?

2024-04-13
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

leven

leven - Werkwoord 1. het doormaken van het leven Zij leven al drie jaar langer dan verwacht met die ziekte. Wij zullen lang leven! leven - Zelfstandignaamwoord 1. een voortbestaan van organismen, gericht op groei en/of vermenigvu...

2024-04-13
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Leven

Het eeuwige leven (niet) hebben, (niet) onverwoestbaar zijn. Het eeuwige leven zoals dat in de bijbel omschreven wordt, is dat wat een gelovig en goed mens na zijn dood in de hemel ontvangt. Vgl. Matteüs 19:16, ‘Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: “Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?”’ (NBV). Het is ni...

2024-04-13
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

leven

leven - regelmatig werkwoord uitspraak: le-ven 1. ademen en kunnen bewegen ♢ mijn opa van 96 leeft nog 1. hij bracht het er levend van af [hij ging niet dood] 2. h...

2024-04-13
Jargon & Slang van Prostituees en pooiers

Marc De Coster (2017)

Leven

Leven - euf. voor het prostitutiebedrijf. Zij zit in het leven. Ook in andere talen: Eng. the life; Du. das Leben. Na een jaar is ze toch weer in het leven gestapt. - Vrij Nederland 21.2.1987 ​

2024-04-13
Kuifje in Vlaanderen

Michel Uyen

leven

Cijfers waren zijn lang leven (zijn lust en zijn leven).

2024-04-13
Lexicon van de Ethiek

Jean Pierre Wils (2007)

Leven

Het begrip leven’ omvat zoals nauwelijks enig ander kernbegrip een grote hoeveelheid betekenissen (in het alledaagse, mythische, religieuze, metaforische en natuurwetenschappelijke taalgebruik) die stuk voor stuk een uitgebreid semantisch gebied beslaan. Van een formele definitie wordt verwacht dat deze het onderscheid tussen de wereld van de leven...

2024-04-13
Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

leven

(1) in het leven zitten: als prostituee aan de kost komen. Deze eufemistische uitdrukking komt reeds voor bij Kiliaen (‘in tleven sitten’) en in andere middeleeuwse bronnen (o.a. vermeld in ‘De middeneeuwsche keurboeken van de stad Leiden’ uitgegeven door H.G. Hamaker, 1873). Een lichtekooi* werd toen een ‘vrouw van den levene’ genoemd. Tegenwoordi...

2024-04-13
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop (2001)

Leven

‘Mijn mening is deze,’ zei Bertrand Russell: ‘Het goede leven is een leven ingegeven door liefde en geleid door kennis.’ Hij echode daarmee Voltaire: ‘Aimer et penser: c’est la veritable vie des esprits.’.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-13
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Leven

1. bij het-, in hoge mate; heel erg. Wellicht wordt hier een strijd op leven en dood geïmpliceerd, een strijd waarbij men zich erg inspant, alsof het leven ervan afhangt. Dié kon knokken, bij het léven! (J.A. Deelder: Bep van Klaveren. De Dutch Windmill, 1980) Afgezien van het feit dat dit niet door bewust beleid veroorzaakt wordt, maar wederom do...