Wat is de betekenis van Letteren requisitoir?

1916
2023-02-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Letteren requisitoir

Letteren requisitoir, - een eenigszins verouderde uitdrukking, waarmede in het militair strafrecht bedoeld worden de brieven geschreven aan andere, ook buitenlandsche, rechters of rechtscolleges, waarin verzocht wordt zekere personen, getuigen, naar het verzoekende militaire rechtscollege te dagvaarden of op te zenden ten einde een getuigenverhoor...

Lees verder