Wat is de betekenis van Leoninische verzen?

1870
2020-11-26
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Leoninische verzen

Leoninische verzen, naar den middeneeuwschen dichter Leo alzoo genoemd, zijn hexámeters en pentámeters, die in het midden en aan het einde rijmen.