2020-02-28

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci (1452-1519) leefde tijdens de periode van de Renaissance. Hij is erg beroemd en was onder andere architect, uitvinder, filosoof, beeldhouwer, schrijver, schilder en componist. Da Vinci is beroemd van bijvoorbeeld het olieverfschilderij de Mona Lisa en de fresco het Laatste Avondmaal. De Mona Lisa werd ongeveer tussen 1503 en 1507 geschilderd, het Laatste Avondmaal ongeveer tussen 1495 en 1498. Daarnaast maakte Leonardo ook de Man van Vitruvius, het ideale menselijk lichaam, geb...

2020-02-28

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci, de meest begaafde Italiaansche schilder der 15de eeuw, geboren te Vinci bij Florence, paarde reeds in zijne jeugd een sterk en welgebouwd ligchaam aan een talentvollen geest. Hij verhief het perspectief tot eene wetenschap, was een uitstekend vesting- en waterbouwkundige, vond oorlogswerktuigen en muziekinstrumenten uit, wist deze met smaak te bespelen, en schitterde als improvisator. Voorts was hij een gelukkig beoefenaar der natuur- en oudheidkunde, en bereikte op het gebied...

2020-02-28

Leonardo da Vinci

Ital. schilder, beeldhouwer en architect, bewoog zich tevens op het gebied der geologie, waterbouwkunde, botaniek en zoölogie, techniek en wijsbegeerte. * 1452 te Vinci bij Empoli, † 2 Mei 1519 op het slot Cloux te Amboise (Fr.). Leerling van Verrocchio te Florence, aan wiens „Doopsel van Christus” (Academia, Florence) L. meewerkte. Van zijn zgn. jeugdwerken is alleen de „Boodschap aan Maria” (Louvre, Parijs) zeker. In 1482 gaat L. te Milaan werken in dienst v...

2020-02-28

LEONARDO DA VINCI

(1452-1519), Italiaans schilder, bewoog zich op vele terreinen. Zijn tekeningen van bouwwerken, vérdragend geschut en vliegtuigen zijn bekend. Hij was anatoom, beeldhouwer, musicus, ingenieur en geleerde, het type van een Renaissance-mens, een „homo universalis”. Geboren op het kasteel Vinci in Valdazno, bracht hij zijn beste jaren aan het hof van de Sforza’s door, als hofschilder. In 1507 trad hij in dienst van Lodewijk XII, in 1515 van Frans I, in wiens armen, naar he...