Wat is de betekenis van Lely?

1994
2021-08-04
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Lely

Lely, Cornelis Willem, Nederlands waterbouwkundige en staatsman, *23.9.1854 Amsterdam, +14.1.1929 's-Gravenhage. Lely studeerde in Delft; van 1886-1891 was hij chef technisch onderzoek van de Zuiderzeevereniging. Sinds 1891 was hij driemaal minister van Waterstaat (1891-1894, 1897-1901 en 1913-1918). In deze functie bevorderde hij de aanleg van lok...

Lees verder
1949
2021-08-04
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Lely

C. (1854-1929), Ned. ingenieur, beroemd als de drooglegger der Zuiderzee. Min. van Waterstaat 18911894,1897-1901,1913-1918, gouverneur van Suriname 1902-1905. Peter (1618-1680), Ned schilder, heette eig. Pieter van der Faes, ging 1641 naar Engeland waar hij in de trant van Van Dijck schilderde. Hofschilder van Karel II.

Lees verder
1933
2021-08-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Lely

1° Cornelis, waterbouwkundige. * 23 Sept. 1854 te Amsterdam, † 1929 te Den Haag. Civiel ingenieur (1875). Na 1886-’91 de leiding gehad te hebben van het technisch onderzoek der Zuiderzeevereeniging, 1891-’94 min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1897-1901 min. van Waterstaat, 1902-’05 gouverneur van Suriname, 1913-...

Lees verder
1928
2021-08-04
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Lely

(1854—1929), een bekend Nederlands waterbouwkundige. Dr. Cornelis Lely werd in 1854 te Amsterdam geboren en zette, nadat hij de H.B.S. had afgelopen, te Delft zijn studiën voort.Als civiel-ingenieur maakte hij de waterbouwkunde geheel tot zijn hoofdvak; hij werd toen chef van het technisch onderzoek bij de Zuiderzee-vereniging. In deze f...

Lees verder
1916
2021-08-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Lely

Lely - 1) (Dr. Cornelis), Ned. waterbouwkundige en staatsman, geb. 1854 te Amsterdam, studeerde te Delft, werkte als civiel-ingenieur een tijdlang bij de nauwkeurigheidswaterpassing, maakte nu van waterbouwkunde zijn hoofdvak, werd chef van het technisch onderzoek der Zuiderzee-Vereeniging (1886-91) en zag zich door Mr. Tak van Poortvliet, dien hij...

Lees verder
1870
2021-08-04
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Lely

Pieter Lely, zie onder Faes.