Wat is de betekenis van Lekkerkerk?

1984
2021-02-25
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Lekkerkerk

Ned. gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de Krimpenerwaard. In april 1980 werd bekend dat de bodem in de woonwijk Lekkerkerk-West verontreinigd was met chemische stoffen. De grond voor deze, in het midden van de jaren zeventig gebouwde, wijk is ca. 1970 bouwrijp gemaakt. Voordien was dit terrein een veenweidegebied doorsneden door vier brede...

Lees verder
1973
2021-02-25
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Lekkerkerk

Ned. gemeente in de prov. Zuid-Holland, in het zuiden van de Krimpenerwaard, 24,10 km2, 7460 inw., 67 % n.h., 10 % geref., 4 % r.k., 1 % overige en 18 % g. kerkg. Overwegend industriële gemeente met scheepsbouw, touwen staal fabricage. Voorts veeteelt.

Lees verder
1949
2021-02-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Lekkerkerk

gemeente in Z.-Holland, Krimpenerwaard, 2268 ha, 5000 inw. Veeteelt, scheepsbouw, tabaksindustrie.

1933
2021-02-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Lekkerkerk

Gem. in de prov. Z.-Holland, aan de Lek, in het Z. van de Krimpenerwaard gelegen. Omvat het dorp L. en de buurten Opperduit, Schuwacht en Loet. Opp. 2278 ha, ca. 4400 inwoners (Frot.). Langs de rivier klei, overigens laagveen, beide voor de veeteelt in gebruik. Stoombootdiensten op Gouda en Rotterdam. Scheepsbouw, touwslagerij, klompenmakerijen, e...

Lees verder
1916
2021-02-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Lekkerkerk

Lekkerkerk, - gem. in Z.-Holland, in ’t Z. van de Krimpenerwaard, langs de Lek, groot 2378 H.A., meest laagveen, alleen klei langs de Lek. De bevolking (4100 inw.) doet vooral aan veeteelt, zuivelbereiding en visscherij. Het eenige dorp is L., dat zich van Krimpen af 6 K.M. langs den Noorder-Lekdijk uitstrekt. In een herberg bewaart men de afbeeldi...

Lees verder
1908
2021-02-25
Vivat

Schrijver op Ensie

Lekkerkerk

gemeente in Z.-Holl., arrond, Rotterdam, kant Schoonhoven, kiesd. Gouda, pers. bel. 7e kl. begr. d. de gem. Krimpen-aan-de-Lek, Krimpen-aan-den-IJsel, Oudekerk, Berkenswoude, Bergambacht, Streefkerk en Nieuw-Lekkerland, is 2378 H.A. groot, wordt door de Lek bespoeld en bestaat uit klei en laagveen. De inwoners bestaan van zuivelbereiding, visscheri...

Lees verder