Wat is de betekenis van Leiding geven?

2023-09-25
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Leiding geven

Het richtinggeven aan activiteiten van mensen, deze in gang brengen en besturen teneinde tot het doel te komen dat men zich heeft gesteld. Zie Leiderschap.