Wat is de betekenis van Leiding geven?

1991
2021-02-25
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Leiding geven

Het richtinggeven aan activiteiten van mensen, deze in gang brengen en besturen teneinde tot het doel te komen dat men zich heeft gesteld. Zie Leiderschap.