Wat is de betekenis van leiding?

2023-10-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

leiding

leiding - Zelfstandignaamwoord 1. het bepalen wat een groep of organisatie behoort te doen Hij nam de leiding over toen bleek dat Jan de weg kwijt was. 2. (bedrijfskunde) diegenen die het beheer in handen hebben De leiding van deze beweging is over een aa...

2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

leiding

leiding - zelfstandig naamwoord uitspraak: lei-ding 1. het zeggen wat er moet gebeuren ♢ hij geeft leiding aan deze ploeg 1. onder leiding van Mehmet gaan we sporten [Mehmet is de leider]...

Direct toegang tot alle 11 resultaten over leiding?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Woordenboek van het Kadaster

Kadaster (2017)

Leiding

Een leiding is een buis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.

2023-10-02
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Leiding

In de technische aansluitvoorwaarden voor gas wordt onder ‘leiding’ verstaan: een leiding voor transport van aardgas, behorende bij of deel uitmakende van een gastransportnet of een installatie, alsmede een directe leiding als bedoeld in Richtlijn 98/30/EG van het Europese Parlement en de Raad d.d. 22 juni 1998, Pb.EG L 204, 21-7-1998,...

2023-10-02
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

leiding

(de, -en), (ook:) wetering, afwateringskanaal. Het ministerie van Districtsbestuur en Decentralisatie is belast met het onderhoud van sekundaire en tertiaire leidingen (Sur.Buil. 9 (1): 11; 1978). - Etym.: In Ned. alleen gebr. in sommige streken op het platteland en bij vakmensen. Opm.: Tussen Paramaribo en Uitkijk is Leiding de eigennaam van een a...

2023-10-02
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Leiding

s., lieding; — geven, lieding, stjûr jaen; ik heb deervan, it giet op my ôf.

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Leiding

v. (-en), 1. het leiden, veelal fig.: ik geef mij aan uw leiding over; de leiding des Allerhoogsten; onder leiding van; de leiding nemen (bij wedstrijden), voorop komen; 2. voorwerp, samenstel van buizen, draden enz. waardoor of waarlangs enige stof of kracht geleid wordt: water uit de leiding; electrische leiding; d...

2023-10-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

leiding

v. leidingen, leidinkje (1 het leiden, bestuur; 2 datgene, waardoorheen of waarlangs iets wordt geleid): 1. de blinde vertrouwt op de leiding van zijn hond; de leiding ener vergadering; sport. de leiding nemen, de voorste zijn; de leiding Gods, bestuur; 2. zie gas-, waterleiding.

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

leiding

('leiding) v. (-en; leidinkje) I. Eig. het leiden inz. 1. (1); de van afvalwater. 2. (2): de van een blinde door een hond. 3. (6): de van een partij. 4. (7); de van een vergadering; zich aan iemands overgeven. 5. (8) : onder Gods -. 6. (9) : de nemen, de voorste zijn. II. Metn, [van I 2] voorwerp waardoor of waarlangs iets geleid wordt...

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

leiding

v. (-en), 1. het leiden, veelal fig.: ik geef mij aan uw leiding over; onder leiding van, geleid, aangevoerd door: het orkest, onder leiding van H.v.d.A., speelt nu ...; de nemen (bij wedstrijden), voorop komen; 2. de persoon of personen die leiding geven, bestuursorgaan, bedrijfsleiding; 3. koker, buis of samenstel van buizen, draad of draden en...

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Leiding

LEIDING, v. (-en), het leiden: ik geef mij aan uwe leiding over; waterleiding: electrische leiding; leidingbuis of -pijp de leiding is gesprongen; — bestuur, beheer, toezicht: hem is de leiding dezer zaak toevertrouwd; — de leiding nemen, bij wedstrijden, voorop komen; — (zeew.) de leiding van een touw.