2020-02-25

leiden

leiden - regelmatig werkwoord uitspraak: lei-den 1. aangeven wat er moet gebeuren ♢ de voorzitter leidt de vergadering 1. zich door iemand laten leiden [iemand anders laten bepalen wat je doet] 2. vooropgaan of bovenaan staan ♢ Ajax leidt in de eredivisie van het voetbal...

2020-02-25

Leiden

Leiden - Eigennaam 1. (toponiem) naam van een stad in de provincie Zuid-Holland Een vriend van mij woont in Leiden. Uitdrukkingen en gezegden ♦ zich er met een Jantje van Leiden vanaf maken geen moeite doen om iets correct uit te voeren ♦ dan is Leiden in last dan is het met de rust gedaan Zie ook...

2020-02-25

Leiden

Leiden, Het Lijdende ˜, titel van een stripalbum over Suske en Wiske, uitgebracht ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de 3 October Vereeniging.

2020-02-25

Leiden

Toen de Spanjaarden in 1573 de stad belegerden was Leiden echt in last. De bevolking zuchtte onder epidemieën en ernstige hongersnood. Duizenden Leidenaren stierven. Aan de ellende kwam pas een einde toen de watergeuzen de dijken doorstaken en de Spanjaarden hals over kop een droog heenkomen zochten. Op 3 oktober 1574 werd Leiden ontzet. De geuzen brachten voor de uitgehongerde bevolking haring en wittebrood mee. Elk jaar op 3 oktober, herdenkt Leiden het Ontzet met grootste feesten. En natuurl...

2020-02-25

Leiden

Leiden, Jan van, → Jan van Leiden

2020-02-25

Leiden

Het Lijdende ˜, titel van een stripalbum over Suske en Wiske, uitgebracht ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de 3 October Vereeniging.

2020-02-25

Leiden

Leiden, - een der oudste steden van de provincie Zuid-Holland; ± 66.000 inw. — Haar ligging, maakt haar tot het centrum van de vruchtbare Rijnstreek. Zij ligt aan de groote verkeerslijn Rotterdam-Den Haag-Amsterdam en vormt het eindpunt van de lijn Utrecht-Woerden-Leiden. Eindelijk verbindt een lokaalspoor, waarvan het eindstation aan den Heerensingel ligt, de stad met de dorpen der Rijnstreek en de Haarlemmermeer en vandaar met Amsterdam. Tevens loopen in aansluiting met de stadslijn electri...

2020-02-25

Leiden

zie Geleiden, zie Brengen.

2020-02-25

Leiden

Gem. in het N. W. der prov. Z.-Holland, zeer oude stad, wier ligging haar tot het centrum der vruchtbare Rijnstreek maakt. De laagveenbodem is met klei bedekt, uitgezonderd het W. deel, dat grootendeels uit geestgrond bestaat. Buiten de erven overwegend weiland, op den geestgrond tuinbouw. Sinds de laatste uitbreiding is L. 1 254 ha groot en heeft het ca. 70 000 inw., waarvan 48% Ned. Herv., 7% Geref., 25% Kath. en 10% zonder kerkgenootschap.Ligging. L. ligt aan de groote verkeerslijn Amsterdam...

2020-02-25

Leiden

Stad, ontstaan in het begin van de 11de eeuw als dijknederzeting aan de zuidelijke oever van de (Oude) Rijn ter hoogte van de huidige Breestraat. Ten zuidwesten hiervan liet Floris II begin 12de eeuw een grafelijk hof bouwen met een aan St. Pieter gewijde kapel (gewijd 1121) en een gevangenis (Gravensteen). Aan de noordoostzijde, op de strategisch belangrijke plek waar de Oude en de Nieuwe Rijn samenvloeien, bouwde men rond 1200 een stenen burcht op een kunstmatige heuvel. Rond 1250 werd het be...

2020-02-25

Leiden

Het begrip leiden heeft 2 verschillende betekenissen: 1. leiden - LEIDEN, Leiden (leidde, heeft geleid), de richting der beweging van iem. of iets bepalen: een blinde leiden; een kind aan de hand leiden; eene koe aan een touw, een paard bij den toom leiden; een misdadiger naar de strafplaats leiden; — troepen ter slachtbank leiden, hen een haast gewissen dood tegemoet voeren, aan het uiterste gevaar blootstellen; — iem. op den rechten weg leiden, hem het verkeerde zijner handelwijz...