2020-01-27

Legitimeren

Legitimeren is het bewijzen van identiteit. Wie zich moet legitimeren moet aan kunnen tonen dat hij de persoon is voor wie hij zich uitgeeft. Mensen kunnen dit doen door hun identiteitskaart (ID-kaart), paspoort of rijbewijs te tonen. Legitimeren betekent hetzelfde als identificeren: iemand moet zijn identiteit kunnen bewijzen. In Nederland is iedereen ouder dan veertien jaar verplicht om een legitimatiebewijs bij zich te hebben. Men legitimeert zich door een schriftelijk bewijs als een paspoo...

2020-01-27

legitimeren

legitimeren - Werkwoord 1. (ov) rechtmatig, legitiem maken De resolutie van de Veiligheidsraad legitimeert een aanval op het land. 2. (refl) bevestigen dat men de persoon is voor wie men zich uitgeeft Voor de controle legitimeert een controleur zich met een pas. Woordherkomst afgeleid van het Franse légitimer (met het achtervoegsel -eren) Verwante begrippen legitiem

2020-01-27

legitimeren

wettigen, voor echt verklaren; zich ~, met ambtelijk bewijs aantonen, dat men de persoon is, voor wie men zich uitgeeft.

2020-01-27

legitimeren

legitimeren - regelmatig werkwoord uitspraak: le-gi-ti-me-ren 1. een bewijs tonen waaruit blijkt dat je bent wie je zegt te zijn ♢ bij de ontvangst van het pakje moest ik me legitimeren Regelmatig werkwoord: le-gi-ti-me-ren ik legitimeer jij/u legitimeert hij/zij legitimeert

 • 2015-04-13

  Identiteitskaart

  De identiteitskaart (ID-kaart) is een officieel document waarmee men zich in Nederland kan identificeren. Iedereen ouder dan veertien jaar moet zich kunnen legitimeren en is verplicht een paspoort of ID-kaart te hebben. Men kan de identiteitskaart en paspoort zelf aanvragen bij de gemeente waar hij of zij woonachtig is. Op de ID-kaart staan het documentnummer en het burgerservicenummer van een persoon. Naast die nummers worden ook gegevens als de naam, lengte, nationaliteit, geboortedatum, geboo...

  2017-04-19

  Straf

  Binnen het strafrecht is het vanzelfsprekend straf als ‘opzettelijke leedtoevoeging’ te legitimeren, als vergelding van een ongeoorloofde daad. In de Angelsaksische literatuur wordt dat vaak hard treatment genoemd (Von Hirsch 1993). Deze harde behandeling kan worden opgevat als een specifiek soort straf: de dader moet de afkeuring dwingend voelen en mag niet ontsnappen aan leedervaringen. Het leed behoort in termen van Polak (1947) in te werken op de psyche van de dader; het fungeert als een...

  2017-01-10

  Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV)

  Het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) richt zich op reizigers die vanuit een ander Schengenland Nederland in reizen. De controles op de reisdocumenten vinden plaats in het gebied direct achter de grens en worden in heel Nederland steekproefsgewijs uitgevoerd op de wegen, in de treinen, op het water en bij luchtverkeer. Hoewel de grensbewaking tussen de Schengenlanden is vervallen, moet men zich binnen het Schengengebied wel kunnen legitimeren met een geldig reisdocument. Dit met het doel illegale...

  2017-04-19

  Wet

  Het begrip ‘wet’ heeft een complexe geschiedenis, die te maken heeft met de oorspronkelijke samenhang en de voortschrijdende differentiatie van de sferen van religie, recht en moraal. Het begrip heeft vele uiteenlopende betekenissen, variërend van een ‘algemene redelijke wereldorde’ tot de concrete normen en voorschriften in het recht (ius) en de moraal. Die meerduidigheid kan niet worden herleid tot het onderscheid tussen descriptie en prescriptie. In de ruimste zin beoogt een wet bepa...

  2017-12-04

  legitimeer

  legitimeer - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van legitimeren ♢ Ik legitimeer 2. gebiedende wijs van legitimeren legitimeer! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van legitimeren legitimeer je?

  2017-12-04

  legitimeert

  legitimeert - Werkwoord 1. tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van legitimeren ♢ Jij legitimeert 2. derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van legitimeren ♢ Hij legitimeert 3. verouderde gebiedende wijs meervoud van legitimeren legitimeert!

  2017-06-07

  Chippertelefoon

  Chippertelefoon - zie citaat. Wie meer wil zal zich moeten bekeren tot de chippertelefoon. Hiermee kan de houder van een pinpas met chipper zich legitimeren en krijgt hij toegang tot uitgebreider telefoondiensten. Elsevier, 02-03-98

  2017-12-04

  legitimeerden

  legitimeerden - Werkwoord 1. meervoud verleden tijd van legitimeren ♢Wij legitimeerden ♢Jullie legitimeerden ♢Zij legitimeerden

  2017-12-04

  legitimeerde

  legitimeerde - Werkwoord 1. enkelvoud verleden tijd van legitimeren ♢Ik legitimeerde ♢Jij legitimeerde ♢Hij, zij, het legitimeerde

  2017-12-04

  legitimatie

  legitimatie - Zelfstandignaamwoord 1. de documenten waarmee je kunt tonen wie je bent, legitimatiebewijs 2. het tonen van die documenten 3. wettiging, legitimiteit, het recht van de heerser om te heersen Woordherkomst Afgeleid van legitimeren met het achtervoegsel -atie Synoniemen [1,2] identificatie

  2017-10-03

  desgevraagd

  desgevraagd - Bijwoord 1. op het moment dat ernaar gevraagd wordt     ♢ Mensen moeten zich desgevraagd legitimeren.     ♢ De gemeente kon desgevraagd geen duidelijkheid verschaffen. Woordherkomst samenstelling van des en gevraagd

  2018-06-22

  Tolprivilege

  Tolprivilege - Op 27 okt. 1275 werd door Floris V aan "homines manentes apud Amestelle- damme" (de mensen die bij de Dam in de Amstel wonen) het privilege verleend om vrij van tol door de Hollandse landen te varen. Het stuk droeg het zegel van Floris V. Eeuwenlang is dit privilege, waarnaar de ouderdom* van de stad berekend wordt, met andere charters bewaard geweest in de zogenaamde Ijzeren Kapel* van de Oude Kerk*. Het bevindt zich nu in het Gemeentearchief* aan de Amstel- dijk. De schippers di...

  2017-03-15

  Hoogtepunten augustus 2004

  12 Augustus De Zuid-Afrikaanse autoriteiten beginnen met het ruimen van 30.000 struisvogels in een poging de uitbraak van vogelpest op het platteland een halt toe te roepen. 13 Augustus In Athene vindt de openingsceremonie plaats van de 25ste Olympische Zomerspelen. 30 Augustus Moslimorganisaties reageren verontwaardigd op de ‘beledigende’ film Submission van Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali en de cineast Theo van Gogh. De korte film, die de VPRO op 29 augustus uitzond, neemt koranverzen op...

  2016-06-23

  Whig history

  Whig history was als vorm van geschiedschrijving populair onder liberalen in Groot-Brittannië in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw. Het was een presentistische stroming, wat betekende dat ze de complexiteit van het verleden reduceerde tot grote teleologische verhalen die vooral tot verklaring van het heden dient. De term 'whig history’ werd voor het eerst gebruikt in het invloedrijke pamflet 'the whig interpretation of history' van Herbert Butterfield uit 1931. Hierin verw...

  2020-01-02

  VERLICHTING

  (Duits: Aufklärung) is een beweging in het Europese geestesleven, waarvan de grenzen niet nauwkeurig kunnen worden aangegeven, maar die in de 18de eeuw tot volle ontwikkeling is gekomen. Kenmerkend voor het tijdvak van de Verlichting (die overigens in de verschillende landen van West-Europa een verschillend karakter heeft gehad!) is het grenzenloze vertrouwen in de Rede, de „common sense". Dit heeft als consequentie een ondermijning van de traditionele autoriteiten, die zich voor...

  2017-12-04

  legitimatieplicht

  legitimatieplicht - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) de plicht tot het overleggen van een identiteitsbewijs (een document dat de identiteit van de drager bewijst) Het CDA stelde ook vragen. „De leden van onze fractie delen de mening dat het paspoort vervallen verklaren geen absolute garantie biedt tegen het uitreizen, maar zijn wel verbaasd dat de maatregel niet is toegepast.” Schelberg in een reactie daarop: „Als een paspoort wordt ingenomen...