2019-12-05

Legitimeren

Legitimeren is het bewijzen van identiteit. Wie zich moet legitimeren moet aan kunnen tonen dat hij de persoon is voor wie hij zich uitgeeft. Mensen kunnen dit doen door hun identiteitskaart (ID-kaart), paspoort of rijbewijs te tonen. Legitimeren betekent hetzelfde als identificeren: iemand moet zijn identiteit kunnen bewijzen. In Nederland is iedereen ouder dan veertien jaar verplicht om een legitimatiebewijs bij zich te hebben. Men legitimeert zich door een schriftelijk bewijs als een paspoo...

2019-12-05

legitimeren

legitimeren - Werkwoord 1. (ov) rechtmatig, legitiem maken De resolutie van de Veiligheidsraad legitimeert een aanval op het land. 2. (refl) bevestigen dat men de persoon is voor wie men zich uitgeeft Voor de controle legitimeert een controleur zich met een pas. Woordherkomst afgeleid van het Franse légitimer (met het achtervoegsel -eren) Verwante begrippen legitiem

2019-12-05

legitimeren

legitimeren - regelmatig werkwoord uitspraak: le-gi-ti-me-ren 1. een bewijs tonen waaruit blijkt dat je bent wie je zegt te zijn ♢ bij de ontvangst van het pakje moest ik me legitimeren Regelmatig werkwoord: le-gi-ti-me-ren ik legitimeer jij/u legitimeert hij/zij legitimeert

  • 2019-12-05

    legitimeren

    wettigen, voor echt verklaren; zich ~, met ambtelijk bewijs aantonen, dat men de persoon is, voor wie men zich uitgeeft.