Wat is de betekenis van Legitiem?

2024-05-24
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-24
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

legitiem

Het woord "legitiem" verwijst naar iets dat wettelijk, rechtmatig of ethisch acceptabel is. Als iets legitiem is, betekent het dat het in overeenstemming is met de wet, regelgeving, normen of ethische principes.

2024-05-24
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Legitiem

Iets wat legitiem is, is wettig en aanvaardbaar. Een actie wordt als juist beoordeeld. Dit houdt niet in dat iets legaal is, maar het houdt ook niet in dat er direct straffen aan zijn verbonden.Legitiem is wat anders dan legaal, wat inhoudt dat iets bij de wet is toegelaten. Legitiem houdt in dat iets te rechtvaardigen is. De gebeurtenis heeft een...

2024-05-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

legitiem

legitiem - Bijvoeglijk naamwoord 1. in overeenstemming met alle eisen van de wet Het is maar de vraag of dit een legitieme actie was.

2024-05-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

legitiem

legitiem - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: le-gi-tiem 1. waar een goede reden voor is ♢ ik vind het heel legitiem dat je voor jezelf opkomt 2. wat in een regel van de overheid is vastgelegd ♢ d...

2024-05-24
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Legitiem

[Lat. legitimus] wettelijk, wettig, rechtmatig; -e portie, deel van erfenis dat iem. toekomt volgens de wet.

2024-05-24
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Legitiem

wettelijk; wettig

2024-05-24
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

legitiem

wettig; eg; regmatig.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-24
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Legitiem

wettig; echt (van kinderen) .