Wat is de betekenis van Legerplaats?

2023-04-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

legerplaats

legerplaats - Zelfstandignaamwoord 1. een plaats waar een aantal troepen geruime tijd of permanent gehuisvest zijn Woordherkomst samenstelling van leger en plaats

Lees verder
2023-04-01
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

legerplaats

legerplaats - zelfstandig naamwoord uitspraak: le-ger-plaats 1. militair kamp bestaande uit verschillende gebouwen ♢ de militairen krijgen hun training in een legerplaats Zelfstandig naamwoord: le-ger-plaats de leger...

Lees verder
2023-04-01
XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Jos Liefrink (1989)

Legerplaats

Legerplaats - zie Kamp.

2023-04-01
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Legerplaats

s., (leger)kamp (it).

2023-04-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Legerplaats

v. (-en), plaats waar een tentenkamp of een barakkenkamp wordt opgeslagen.

2023-04-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

legerplaats

v. legerplaatsen (kamp).

2023-04-01
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Legerplaats

Tenten- of barakkenkamp voor de legering van troepen. In oorlogstijd dwingt de luchtverkenning, indien men geen kantonnementen kan betrekken, tot kleine, onopvallende, verspreide l., tegen overval beveiligd door voorposten of het voorgelegen „front”. In vroeger eeuwen werd een l. een verdedigingswerk, waarin men zich verschanste achter...

Lees verder
2023-04-01
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

legerplaats

('le:gər) v. (–en) plaats om te legeren.

2023-04-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

legerplaats

v./m. (-en), plaats waar het tenten- of barakkenkamp van een leger wordt opgeslagen.

2023-04-01
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Legerplaats

Legerplaats, zie Kamp.