Wat is de betekenis van Legering?

2023-04-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

legering

legéring - Zelfstandignaamwoord 1. (metallurgie) materiaal met metaalachtige eigenschappen dat bestaat uit een vaste oplossing of verbinding van twee of meer elementen; waarvan met op enkele uitzonderingen na, de bestanddelen gewoonlijk metalen zijn légering - Zelfstandignaamwoord 1. (militair) de tijdelijke huisvesting...

Lees verder
2023-04-01
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

legering

Legering is metaal (1) dat bestaat uit twee of meer zuivere metalen; bijv. alpaca, brons, messing, tombak.

2023-04-01
Begrippenlijst Natuur- en scheikunde

NOVA (1998)

Legering

Een legering is een mengsel van twee of meer metalen.

2023-04-01
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Legering

|Du. Legierung] mengsel van metalen, alliage.

2023-04-01
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Legering

metaalmengsel

2023-04-01
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

legering

legering - Een stof met metallieke eigenschappen, bestaande uit twee of meer metaalelementen of uit metalen en niet-metalen elementen, die in gesmolten toestand mengbaar zijn en niet uiteenvallen in aparte lagen wanneer ze stollen.

2023-04-01
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Legering

metaalmengsel, allieersel, allooi.

2023-04-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Legering

v. (-en), 1. (molenm.) samenstel van in elkaar gelegerde balken; 2. (bouwk.) zaling, krimp; gebogen, meestal loden plaat voor de afvoer van het water dat van het zijvlak van een muur omlaag stroomt, b.v. de overgang tussen schoorsteen en dak; 3. (mach.) gedeelte van een werktuig waarop een ander gedeelte rust; 4. (w. g.) vestiging, plaats waar me...

Lees verder
2023-04-01
Vreemde woorden in de natuurkunde en namen der chemische elementen

Prof. Dr. P.H. van Laer (1949)

Legéring

(→ legéren). Metaalmengsel, alliage.

2023-04-01
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Legering

zie alliage.

2023-04-01
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

legering

v. metaalmenging, allieersel, allooi.

2023-04-01
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

LEGERING

(1, militair) van een troep te velde dient zodanig te geschieden, dat de troep een zekere mate van comfort geniet, nodig voor behoud of herstel van de physieke krachten. Daarom brengt men de eenheden bij voorkeur onder dak. Echter zullen de tactische omstandigheden een overwegende invloed ten deze uitoefenen en dikwijls zal een zekere paraatheid mo...

Lees verder
2023-04-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

legering

v. legeringen (metaalmengsel; het legeren): brons is een legering van koper en tin.

2023-04-01
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Legering

Legering, - toestand van betrekkelijke rust, waarin zich militaire afdeelingen bevinden voor en na het gevecht of de hiermee in verband staande bewegingen. L. kan geschieden door kantonneeren, d. i. het onderbrengen in gebouwen al of niet bij de inwoners; door kampeeren, waarbij tenten of barakken tot verblijfplaats aangewezen worden; door bivakkee...

Lees verder
2023-04-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

legering

v. (-en), 1. het legeren, het onderdak brengen of gebracht zijn van militairen: de van krijgsvolk in een stad; 2. (molenbouw) samenstel van in elkaar gelegerde balken; 3. zaling, krimp.

Lees verder
2023-04-01
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Legéring

Legéring noemde men te voren uitsluitend de vereenigingen van goud en zilver met koper, terwijl men thans dien naam geeft aan nagenoeg alle onderlinge vereenigingen van metalen. Zoo is brons eene legéring van koper en tin, — argentaan of nieuw-zilver eene legéring van koper, zink en nikkel, enz. Alleen de legéringen van kwik met andere metalen noem...

Lees verder
2023-04-01
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

legéring

legéring - v. (legéringen), zulk eene verbinding, alliage