Wat is de betekenis van leger?

2020
2023-01-29
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Leger

Zie Ludger

2019
2023-01-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

leger

leger - Zelfstandignaamwoord 1. (militair) een militaire strijdmacht Het leger trok van Spanje naar Nederland. 2. een ondiep kuiltje in het veld of onder begroeiing waar een haas, vos of hert in ligt leger - Bijvoeglijk naamwoord 1. onverbogen vorm van de vergrotende trap va...

Lees verder
2018
2023-01-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

leger

leger - zelfstandig naamwoord uitspraak: le-ger 1. groep militairen die vecht voor een land ♢ het Duitse leger viel Nederland binnen 1. een leger op de been brengen [mensen oproepen om te gaan vech...

Lees verder
2004
2023-01-29
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Leger

Een groep soldaten die vecht om een land te verdedigen of om een ander land te veroveren.

1981
2023-01-29
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Leger

in ruimere zin de landstrijdkrachten. De meeste legers bestaan uit dienstplichtigen. Iedere man van ongeveer 20 jaar, die medisch goedgekeurd wordt, moet zijn dienstplicht vervullen. Men maakt onderscheid tussen een beroepsleger en een militieleger. Bij het beroepsleger dienen de soldaten een aantal jaren op basis van vrijwilligheid. Bij het militi...

Lees verder
1980
2023-01-29
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Leger

Het woord leger is verwant met het werkwoord liggen en de eigenlijke betekenis is dan ook: vaste ligplaats, verblijfplaats van dieren, in het bijzonder van wild als hazen, konijnen en herten. Het Duits heeft Lager met een a die onder invloed van Lage is ontstaan, het Engels heeft lair. Bij uitbreiding wordt leger dan ook gebruikt voor ligplaats voo...

Lees verder
1974
2023-01-29
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

leger

ligplaats van het wild in open veld of onder struiken (haas, ree).

1973
2023-01-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

leger

o. (-s), 1. vaste ligplaats van de in het veld levende viervoetige dieren, m.n. van hazen en herten: een dier op (in) het vangen, schieten is niet eervol voor een jager; 2. krijgsmacht te land: een leger op de been brengen; een leger in slagorde scharen; m.n. de verenigde strijdmacht die onder één bevelhebber op het terrein van de oo...

Lees verder
1964
2023-01-29
voornamen

Voornamenboek

Léger

m -> Ludger (Fra.).

1952
2023-01-29
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Léger

licht; te licht [munt]; dun [ijslaag]; slap [thee]; gering; onbeduidend; los, lichtzinnig, lichthartig, wispelturig, lichtvaardig, luchtig, vluchtig; vlug, rap; à la légerère, luchtig; oppervlakkig; lichtzinnig, lichtvaardig.

1952
2023-01-29
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Leger

s.n., leger (it).

1950
2023-01-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Leger

o. (-s), 1. vaste ligplaats van in ’t wild levende viervoetige dieren, inz. van hazen, konijnen en herten: een dier op (in) het leger vangen, schieten is niet eervol voor een jager; 2. ligplaats voor mensen, bed, legerstede: de zieke lag op zijn leger; iemands leger spreiden; ziekbed; 3. (veroud.) kamp, legerplaa...

Lees verder
1949
2023-01-29
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Leger

in ruimere zin de strijdmacht te land, in engere zin een onder éénhoofdige leiding staande strijdmacht, samengesteld uit alle wapens. De indeling der steeds groter wordende L.’s in divisies (tijdens Zevenjarige Oorlog*) en in korpsen van 30.000 tot 40.000 man was eis van goede bevelvoering. De enorme troepenmassa in W.O. I en W....

Lees verder
1948
2023-01-29
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

léger

légèrement, (Fr.) licht, vluchtig; luchtig, luchthartig, lichtzinnig.

1947
2023-01-29
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

LEGER

in ruimere zin, noemt men de strijdkrachten te land; in engere zin een uit alle wapens samengestelde strijdmacht onder eenhoofdige leiding. Naar de vorming onderscheidt men beroeps-, kader-, militie- en vrijwilligerslegers (zie hierna: legervorming); naar de bestemming het veldleger voor de mobiele oorlogvoering, territoriale troepen ...

Lees verder
1937
2023-01-29
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

leger

o. legers, legertje (1 ligplaats; 2 kamp; 3 heir, krijgsmacht; 4 grote menigte): 1. het leger van een haas enz.; de zieke lag op zijn leger d. i. bed; 2. het leger opbreken; 3. ons leger heeft een mobiel gedeelte (veldleger) en een bezettingsgedeelte (vestingtroepen); 4. een leger sprinkhanen; nog: Leger des Heils, zie Heilsleger.

Lees verder
1933
2023-01-29
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Leger

het Ned. L. bestaat uit: 1) de → Generale Staf, waartoe o.a. behooren de Topograf. Dienst, luchtvaartafd. (230 vliegtuigen), Archief en de Hoogere Krijgsschool; 2) het Veldleger, waarvan het Hoofdkwartier te Den Haag gevestigd is; 4 divisies, de lichte brigade, 2 reg. vesting- en 1 reg. veld-artillerie, de corpsen luchtdoel-artillerie, genie e...

Lees verder
1933
2023-01-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Leger

→ Legerorganisatie; Legerstelsel; Legerverpleging e.a. samenstellingen met Leger.

1930
2023-01-29
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

leger

('le:gər) o. (–s; –tje) [~ liggen] I. Eig. ligplaats nl. 1. lig-, verblijfplaats van wild : – van hazen, konijnen, herten; een dier op het – vangen; op of in het – schieten wordt weinig eervol voor een jager geacht. Syn. →: bed. 2. bed : het, iemands – spreiden; op zijn – uitgestrekt. 3. Veroud. k...

Lees verder
1916
2023-01-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Leger

Leger, - armee, in ruimeren zin de geheele landmacht van een staat (het leger); in engeren zin een voor een bepaald doel bestemde, onder een eigen opperbevel gestelde groote troepenmacht (een leger). Het l. is in iederen staat de macht die zoo noodig de nationale zelfstandigheid heeft te verdedigen en verder de bestaande orde van zaken in laatste i...

Lees verder