Wat is de betekenis van Legalisatie?

2022
2023-02-04
Vreemdelingenbeleid

Ministerie van Justitie

Legalisatie

Het bekrachtigen van een handtekening door de bevoegde autoriteit. Het legaliseren van documenten is nodig als een vreemdeling een document moet laten zien dat hij van zijn eigen autoriteiten heeft gekregen. Dit komt veel voor bij geboorteaktes, huwelijksaktes, etc. Deze legalisatie vindt plaats bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in het land...

Lees verder
2019
2023-02-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

legalisatie

legalisatie - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) het legaliseren Woordherkomst Naamwoord van handeling van legaliseren met het achtervoegsel -atie

Lees verder
2017
2023-02-04
Dienst Terugkeer en Vertrek

Begrippenlijst Dienst Terugkeer en Vertrek

Legalisatie

Legalisatie is het bekrachtigen van een handtekening door de bevoegde autoriteit. Het legaliseren van documenten is nodig als een vreemdeling een document moet laten zien dat hij van zijn eigen autoriteiten heeft gekregen. Dit komt veel voor bij geboorteaktes, huwelijksaktes, etc. Deze legalisatie vindt plaats bij het ministerie van Buitenlandse Za...

Lees verder
2016
2023-02-04
Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Legalisatie

Wettiging; verklaring van echtheid.

1994
2023-02-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Legalisatie

[Fr. légalisation| zn wettiging, officiële bekrachtiging.

1993
2023-02-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Legalisatie

wettiging

1973
2023-02-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

legalisatie

[Lat. legalis, wettelijk], v. (-s), echtverklaring van akten, het bekrachtigen van een handtekening door de bevoegde autoriteit. In Nederland geschiedt legalisatie onder een onderhands stuk, indien vereist of verlangd door de belanghebbende, gewoonlijk door een notaris. Legalisatie van een handtekening onder een authentieke akte of verklaring (b.v....

Lees verder
1950
2023-02-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Legalisatie

(<Fr.), v. (-s), echtverklaring, het bekrachtigen van een handtekening door de bevoegde autoriteit.

1949
2023-02-04
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Legalisatie

de voor-echt-verklaring van een handtekening door een autoriteit; L. vindt vooral plaats bij officiële stukken, die later gebruikt moeten worden in een ander land.

1948
2023-02-04
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

legalisatie

v. rechtsgeldige wettiging, wettelijke bekrachtiging; ambtelijke echtverklaring of waarmerking.

1947
2023-02-04
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

LEGALISATIE

noemt men de bekrachtiging of voor-echt-verklaring van een handtekening door een autoriteit; dit komt vooral bij officiële stukken voor, die in een ander land moeten worden gebruikt dan waar zij zijn opgemaakt. Ook heeft wel legalisatie plaats van stukken, te gebruiken in hetzelfde land, waarin zij zijn opgemaakt; door de voorzitter van de arr...

Lees verder
1937
2023-02-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

legalisatie

v. legalisaties, legalisatiën (Fr. verklaring door de bevoegde autoriteit, dat iets echt is; wettiging; gerechtelijke bekrachtiging), (s = z).

1933
2023-02-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Legalisatie

verklaring door een bevoegde autoriteit dat een handteekening echt is.

1933
2023-02-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Legalisatie

(recht) is het bekrachtigen eener handteekening door een daartoe bevoegde autoriteit; in de meeste gevallen is dit het hoofd van het gemeentebestuur. Zie echter voor de akten van den Burgerlijken Stand art. 24 Ned. B. W. en art. 45 Belg. B. W. Voor de notarieele akten zie art. 46 Ned. Wet op het notarisambt, in België correspondeerend met art...

Lees verder
1930
2023-02-04
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

legalisatie

enz. →: legalizatie enz.

1916
2023-02-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Legalisatie

Legalisatie, - verklaring van echtheid of wettigheid. In het bijzonder spreekt men van leg. van handteekeningen. Vooral ten aanzien van lagere ambtenaren wier handteekeningen niet in ruimen kring bekend zijn, wordt zij meermalen geëischt. In den regel geschiedt zij door den burgemeester. Art. 24 B. W. doet de uittreksels uit de registers van den bu...

Lees verder
1910
2023-02-04
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Legalisatie

Legalisatie - wettiging, voor echt erkennen, accrediteeren.

1898
2023-02-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Legalisatie

LEGALISATIE, v. (-s), de echtverklaring van een of ander stuk door de bevoegde autoriteit: —GELD, o., —KOSTEN, m. geld verschuldigd voor het legaliseeren.

Lees verder