Wat is de betekenis van Leerdam?

2004
2021-09-23
Monumenten in Zuid-Holland

Encyclopedie over monumenten in Zuid Holland (2010)

Leerdam

Stad aan de Linge, vermoedelijk in de 12de eeuw ontstaan op de noordelijke oeverwal ten oosten van de dam in de monding van de veenstroom de Leede (de huidige Recht van Ter Leede). Bij de dam verrees rond 1270 het kasteel van de heren Ter Leede, waarna een trapeziumvormige ‘bastide’-stad ontstond met als belangrijkste assen de Kerkstraa...

Lees verder
2002
2021-09-23
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Leerdam

Leerdam is het glascentrum van Nederland. Diverse werkplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk. Zo zijn 's zomers elke dag glasblazers aan het werk te zien in de voormalige houtloods Holland aan de Zuidwal. In dit Glascentrum kan het publiek vanaf tribunes van heel dichtbij volgen hoe meesterglasblazers uit binnen- en buitenland met bolle wangen...

Lees verder
1981
2021-09-23
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Leerdam

(14 000 inwoners), gemeente in Zuid-Holland, ten noorden van Gorinchem. Leerdam is een oud stadje in de Vijfherenlanden, aan het riviertje de Linge, en bekend door de kunstglasnijverheid.

1973
2021-09-23
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Leerdam

Ned. gemeente in de prov. Zuid-Holland, in de Vijfheerenlanden, aan de Linge, 17,80 km2, 15110 inw.; 49 % n.h., 15 % geref., 5 % r.k., 10 % overige en 21 % g. kerkg. De voornaamste bestaansbron is de industrie. De glasfabriek geniet grote bekendheid, voorts houtindustrie en diverse kleine bedrijven. Leerdam is streekcentrum voor een deel van de Vij...

Lees verder
1949
2021-09-23
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Leerdam

gemeente in Z.-Holland. 1760 ha, 9954 inw. Glasfabrieken. Veeteelt. Zuivelbereiding.

Lees verder
1933
2021-09-23
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Leerdam

gem. in Z.-Holl., 9000 inw., veeteelt, glasfabr.

1933
2021-09-23
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Leerdam

Gem. in Z.-Holland, in de Vijfheerenlanden ten N. O. van Gorinchem gelegen, in het Z. door de Linge begrensd. Omvat de stad L. aan de Linge benevens de buurtschappen Schaik in het N. O. en Hoogeind in het N. W. Opp. 1 761 ha, ca. 9 000 inw., waarvan 82% Prot. en 7% Kath. De parochie L. strekt zich ook nog over eenige dorpen in de omgeving uit. Lan...

Lees verder
1916
2021-09-23
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Leerdam

Leerdam, - gem. in Z.-Holland (Vijfheerenlanden), 12 K.M. ten N.O. van Gorinchem, in ’t Z. door de Linge begrensd, groot 1768 H.A.; de bodem is langs de Linge klei, overigens laagveen. De bevolking (8000 zielen) bestaat ten plattenlande van veeteelt en ’t maken van kaas en boter. De gem. bevat het stadje L. en eenige buurten, waarvan Schaik de voor...

Lees verder